Hacı Bektaş mıdır? Hace Bektaş mıdır? Aslı astarı nedir?


Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimize bazı kaynaklar ‘Hacı’ dememek için ‘Hace’ diyorlar oysa Hace Hoca Hacı Tacik Dili yani Eski Farsça dan evrilmiş aynı sözcüklerdir.
Hace
(Fars.) Er. 1. Hoca. 2. Bilgin, öğretmen. 3. Çelebi, sahip, muallim, profesör. – Daha çok lakab olarak kullanılır.
Hâce
Müderris, hoca, efendi mânâsına ilim sâhibi kimselere verilen Farsça bir ünvan.
Hâce
(Farsça) Hoca, efendi, sâhib, muallim, âile reisi.
Hâce
خواجه
(Farsça)
Hoca.
Hacı
Efendi.
Ağa.
Sahip.
Vezir.
Hâcegân
(Farsça)
(Tekili: Hâce) Hoca. Hacı
Eskiden yüzbaşı rütbesi karşılığında sivil rütbe.
Bâb-ı Âli kalemleri efendilerinden hususi bir rütbe taşıyan adam.
Hâcegân
خواجگان
(Farsça)
Hocalar.
Efendiler.

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir