Hacı Bektaş Veli Evlatları Çelebi Hüseyin Fevzi Efendi (Ulusoy)


Pir Hüseyin Fevzi Efendi (1886-1928), Veliyettin Çelebi’nin büyük oğludur. Doğum günü anası Hatice İmam Hüseyin’i rüyasında gördüğü için onun adı konulmuştur.

İmam Hüseyin’in adını taşıması itibariyle yakın ve uzak çevrelerde çok saygın bir kişiliği vardı. Sakin ve münzevi tabiatlı olan Hüseyin Fevzi, genç yaşında Tokat’ta ölmüş ve orada toprağa verilmiştir.

(Pir Dergahından Nefesler A.Celalattin Ulusoy sf.126)

Nefesleri

1
Ey şahin bakışlım bülbül avazlım
Bir eli kadehlim bir eli sazlım
İşte ben gidiyorum kal ahu gözlüm
Ne sen beni unut ne de ben seni

Yolda harami çok engel arada
Unutma sevdiğim demde sırada
Kalıp gider ama gönlü burada
Ne sen beni unut ne de ben seni

Ta ezeli ezel seven sevende
Şu iki cihan kevnu mekanda
Mizan başlarında ulu divanda
Ne sen beni unut ne de ben seni

Çekilsin gülbenkler sürülsün devran
Görülsün kayıtlar açılsın meydan
Yolumuzu açsın ulu yaradan
Ne sen beni unut ne de ben seni

HÜSEYİN FEVZİYEM gül benzim soluk
Serimize yazılmıştır ayrılık
Vallahi sevdiğim gönüller birlik
Ne sen beni unut ne de ben seni
*En çok karıştıran deyiştir. Yıllarca “Kul Hüseyin” olarak söylense de orjinali Hüseyin Fevzi’ye aittir.
*Koyu gösterilen kıtalar diğer kaynaklarda eksik gösterilmektedir.

2
Ey sahibi mürüvvet ey servi kâmet
Nâr-ı firakınla alma canımı
Senden gayri kime edem şikâyet
Sen bilirsin perişan ahvâlimi

Aldı beni gâm derd-i mihnet
Yakdı derûnumu ateş-i firkât
Mecnunla Leyla gibi koyma hasret
Ya ilahi nasib et birdanemi

Hüseyn’in duasın kabul et el’aman
Zebur Tevrat İncil ve hakk-ı Kur’an
Yandırma gurbette sefil sergerdân
Ya yâre kavuştur ya göster didarını

3
Sırr-ı hakikatten ne anlar ahmak
Ermeyen muhabbet irfana yahu
Dünyada tatlı dil güler yüz ancak
Budur lazım olan insana yahu

Aşk olmayan bahr-i aşka dalmalı
Er olup cihanda bir nam almalı
Bu yerlerde sana huzur kalmalı
Başın al yıkıl git bir yana yahu

Hüseyin gönlümü incitma sakın
Bu nutku güşüne mengüş et takın
Hulûs-u Hak ol turaba yakın
Hudâ yakmaz seni nârına yahu

4
Yedi yıldır hasretini çekerim
Şükür sevdiğime düş geldi yolum
Turnadan fırkatlim bülbül âvâzlım
Şükür sevdiğime düş geldi yolum

Yari yâre hasret kalır mı böyle
Şükür kavuşturdu Cenâb-ı Mevla
Günahım var ise mürüvvet eyle
Şükür sevdiğime düş geldi yolum

HÜSEYİN FEVZİyem severdim zâtı
Aldı beni ayrılığın fırkati
Hünkar Hacı Bektaş Veli sureti
Şükür sevdiğime düş geldi yolum

5
Hüda kıl mafiret cümle günahım
Muhammet Mustafa hakkı bağışla
Velayet mülkünün hem padişahı
Ali-yel Murteza hakkı bağışla

Resulü Mustafaya hem yar olan
Şefaatte ana ser rehber olan
Muhakkak umudu hat ekber olan
Haticeyi Kübra hakkı bağışla

Budur emvacı bahreynin esası
Getiren Lule-yi mercanı hası
Yüz sürüp Fatimadandır ricası
Bu dem Hayrünnisa hakkı bağışla

Bunların kapusu Darü’l-Amandır
Şefiyi ru siyah hem aşiyandır
Kerem kanı imamı du cihandır
Hasan Hulki Rıza hakkı bağışla

Eder ismi asar burcunda leman
Ayırma ziyasından sen eyle ihsan
Kurum çok aman Şahı Şehidan
Hüseyn-i Kerbela hakkı bağışla

Yüzüm yerde özüm bu dar içinde
Müminem mukimem ikrar içinde
Aman yandırma hergiz nar içinde
Ali Zeynel Aba hakkı bağışla

Muhibbi Ehl’i-Beyte eyle rahmet
Divanı dergahında ola şefkat
Niyazım du cihanda verme zahmet
Huda Bakır Beka hakkı bağışla

Güruhu Nacinin hem pişivası
Tarık-ı Müstakimin iptidası
Kul beşerdir gerçi olur hatası
Caferi rahnuma hakkı bağışla

Dedi Mürsel bunlar size emanet
Biri evlat biri Kuran temamet
Seveni yarlığa yevmil kıyamet
Musayı Kazıma Hakkı bağışla

Horasan Hakinin Şahı emiri
İmam-ı heşt emin sahip seriri
Cümle mücrümeynin destigiri
Ali Sultan Rıza hakkı bağışla

Bunlardan umarız her çare himmet
Ne denli kul günah işlese elbet
Yine bi zerre du olmaya nisbet
Taki-yi Mükteda hakkı bağışla

Açık rahmet kapısı bi nevaya
Gelip dara dururlar ilticaya
Bu demde affı kıl koyma cezaya
Naki-yi Mehlika hakkı bağışla

Buyur koru bizi rahmetlerinle
Bu gün cem olmuşuz hakilerine
Seza kıl rahmetin kemterlerine
Hasan Asker Liga hakkı bağışla

Muhammet Mehdi-i Şah-ı cihanın
Babında haşrı kıl sahip livanın
Muhibbi muhlisi sahip zamanın
Ba ismi kibriya hakkı bağışla

Çar deh-i masumeyni bildim ekrem
Sığındı FEVZİYA affına her dem
Huzuru hazretinde durmuşum epsem
Medet A’li Aba hakkı bağışla…

(Celal Metin Erenlerimden aşk muhabbetlerimle )

Hünkar Vakfı Serçeşme Dergisi
Tüm hakları saklıdır © 2020 Alevi Deyişleri Nefesler .

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir