Ham Ervahlıktan Kemalete – Mehmet Özgür Ersan

Ham ervah demek; ruhi olgunlaşması eksik olan kimse demektir. Tamkelime karşılığı ham ruh demektir.
İnancımızda ruh bedenleştikten sonra, yani batından zahire çıktıktansonra, görünmezden varlık alemine zuhur ettikten sonra hamdır.
Ruhun bedenleşmesinin ana nedeni Hakkı bilmesi içindir. Hakkı bilmekiçinde ruhun olgunlaşması gerekmektedir.
Hakkı layıkıyla ancak kemalete ulaşmış, olgunlaşmış, insan-ı kamilolmuş olanlar bilirler.
Alevilik inancı, insanın varoluşa cevabını ancak kemaletleverebileceğini temel alan bir inançtır.
Alevilik yolu, insanı ham ervahlıktan çıkartıp kemalete ulaştıran veböylece insanın kamil bir insan olarak yaşamını sürdürmesini sağlayanbir yoldur.
Dört kapı ve bu dört kapıda bulunan kırk makam ile ulaşılan bu kemaletyolunda erenlerimizin çok detaylı ve her çağ için geçerlideğerlendirmeleri olmuştur.
Alevilik inancına önemli değerler katmış olan Kaygusuz Abdal, ruhunham ervahlıktan çıkıp kemalete ulaşması noktasında önemlideğerlendirmelerde bulunmuş olan erenlerimizden birisidir.
İnsanın ruhi gelişmesini dört boyutta ela alan Kaygusuz Abdal, ilkboyutu “Ruh-u Nebati” olarak tarif etmiştir. Bunun suya tabi olduğunubelirten Kaygusuz, bununla bitkisel duruma denk bir ruhi gelişmişliğevurgu yapmıştır.
İkinci boyutu “Ruh-u Hayvani” olarak nitelendirmiştir ve bunun yemekyemeğe tabi olduğunu dile getirmiştir. Bununla ruhsal gelişmesihayvansal düzlemde kalanlara dikkati çekmiştir.
Üçüncü boyutu ise “Ruh-u İnsanı” olarak tarif etmiş ve bunun aşka tabiolduğunu belirtmiştir. Bununla bitkisel ve hayvansal aşamayı geçmiş veinsanlaşmış insanı tarif etmiştir.
Dördüncü ve son boyut ise “Ruh-u Melekidir” ve Hakka tabidir. Bu aşamakemalet ve olgunlaşma aşamasıdır. Gerçeğin sırrına vakıf olma ve cümlegerçeğin kendisinde yok olma aşamasıdır.
Bu dört aşamayı günümüz insanı için ölçü olarak alırsak karşımızanasıl bir manzara çıkar?
Hala bazı insanlar için -farklı manada  yani ruhsal gelişim dışındakullansak da- “ot gibi yaşıyor, hayvanca yaşıyor, adam gibi adam(insan gibi insan), melek gibi insan diyoruz”.


Aşk ile 

Mehmet Özgür Ersan (Dede)

Yesari Abdal Çelebi

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir