Her an huzurdayız

B’ ismi’ ŞAH

B’ismi’ Allah Allah

Yoldayız Iyi kötü güzel çirkin yok.
Yol var…Yolculuk var…Yolcu var…
Arayan buluyo…
Ama her arayan bulamasa da bulanlar arayanlar arasında oluyor.
Hayal, dua, istek hepsi olduran şeyler ya da öldüren şeyler.
Olduranları bulan kapıyı buluyor.
Ondandır ol diyor oluyor.
İmtihan her an.
Her an huzurdayız.
Her an sınavda…
Biz emri bil maruf neyhi anil münker yani iyiliği emret kötülükten sakın ilkesine uymalıyız.
Sınav bu zaten.
Hak Muhammed Ali Hünkar Hacı Bektaş Veli bizi iyilerle yar etsin.
Kötüler uğramasın ocağımıza.
Yolumuzu yolsuza uğursuza pirsize nursuza düşürmesin.

Eksik Noksan Af ola.

Aşk ile

Mehmet Özgür Ersan Dede
Yesari Abdal Çelebi

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir