Hicab Nedir?

Hakla aramızdaki kalın perdeye hicab denir.Bazı kimseler bu kalın perdelerin yırtıldığı yere ulaşır. Yani Hak ona ayan olur. Düşün ki güneş ışığı senin evine ulaşana kadar birkaç odadan geçer ve son noktaya ulaşır. Son karanlıkta bitab bir şekildesindir. Işığı aramak için bir odadan diğerini geçer ve her birini geride geride bırakırsın; ta ki ilk odaya ulaşıncaya kadar. Ondan sonra da tüm ışıkların dünyayı yakan göksel güneşten ibaret olduğunu anlarsın. İnsan-ı Kamil olan insan o güneşe merhaleler geçerek ulaşır işte.

‘Gönül gözlerim nurani perdeleri yırtsın diye, gönül gözümü bakış nuruyla kendine doğru aç.’

Hz.Ali

‘Senin ve seni Yaradanın arasında bin hicab(perde) vardır ki nefs-i emmare hicabların tümünden daha korkunçtur.’

Hicablar ikiye ayrılır ; Nurani ve zulmani hicablar

Zulmani hicablar

-Küfür
-İtaatsizlik
-Gizli Şirk
-Dünya Sevgisi
-Taklit
-Riyasete olan sevgi
-İlim Hicabı
-Bencillik

Nurani Hicab

-Güzellik
-Görkemlilik

Mehmet Özgür Ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir