Hoş bak zatına Alem de sen Adem de sensin

Hoş bak zatına Alem de sensin Adem de sensin
Nefsine olma esir rahman da sensin rahîm de sensin
Heva ile ederse hayatı ta’am zelil olacak olanda sensin
Uyma sen her boş söze uyma duyma her cahilin sözün duyma
Dövene elsiz ol sövene dilsiz ol da gör sabırla ile nasıl pişermiş insan
Ey Abdal Yesari yolda sensin yolcuda sensin yolda kalma uyup el sözüne

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir