Hu! – Mehmet Özgür Ersan

O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.
O, işiten ve görendir.
Cismi, kalıbı, cüssesi, şekli, eti, kanı, şahsı yoktur.
Cevher ve araz değildir.
Rengi, tadı, kokusu ve duyargası yoktur.
Sıcaklığı, soğukluğu, nemi, kuruluğu, uzunluğu, eni ve derinliği yoktur.
Birleşmez ve ayrılmaz.
Hareketli, sakin ve bölünen değildir.
Boyutları, cüzleri, organları ve uzuvları yoktur.
Yönleri yoktur.
Sağı, solu, önü, arkası, üstü ve altı yoktur.
O’nu bir mekan kuşatmamıştır.
O’nun üzerinden zaman geçmemiştir.
Dokunması, ayrılması ve mekanlara hulul etmesi mümkün değildir.
Yaratıkların, sonradan olmalarına delalet eden sıfatlarıyla vasıflanamaz.
Sonlu olmakla vasıflanamaz.
Seyahat ve yönlere gitmekle vasıflanamaz.
Sınırlı değildir.
Doğurmamıştır.
Doğurulmamıştır.
Güçler O’nu kuşatamaz.
Örtüler O’nu perdeleyemez.
Duyular O’nu idrak edemez.
Insanlarla mukayese edilemez.
Hiçbir yönden yaratıklara benzemez.
O’na afetler uğramaz.
O’nu afetler kuşatmaz.
Kalbe doğan ve hayal ile tasavvur edilen hiçbir şey O’na benzemez.
Sonradan yaratılanlardan ilk, önce ve önde olarak ve mahlukattan önce mevcut olarak ezelidir.
Alim, Kadir ve Hayy olarak ezelidir.
Aynı şekilde ebedidir.
Gözler O’nu göremez; gözler O’nu idrak edemez.
Hayaller O’nu kuşatamaz.
Kulaklar O’nu işitemez.
O, şeydir; eşya gibi değildir.
Alim, Kadir ve Hayy’dir; dirilerden kadir ve alimler gibi değildir.
O, tek başına kadimdir; O’ndan başka kadim yoktur.
O’nun dışında ilah yoktur.
Mülkünde ortağı yoktur.
Saltanatında veziri yoktur.
Meydana getirdiği şeyleri meydana getirmede, yarattığı şeyleri yaratmada bir yardımcısı yoktur.
Mahlukatı daha önce geçen bir örneğe göre yaratmamıştır.
O’nun için, bir şeyi yaratmak, başka bir şeyi yaratmaktan daha kolay veya daha zor değildir.
Menfaat sağlaması caiz değildir.
O’na bir zarar dokunmaz.
O’na sevinç ve lezzet ulaşmaz.
O’na sıkıntı ve elem erişmez.
Kendisini sonlandıran bir sınırı yoktur.
O’nun fena bulması caiz değildir.
O’na acz ve eksiklik ulaşmaz.
Kadınlara, erkeklere dokunmaktan, eş ve çocuklar edinmekten yücedir.
Yesari Baba der
Hayy
Hayy
Hayy
Evvel
Ahir
Zahir
Batın
Allah

26th July, Mehmet Özgür Ersan tarafından yayınlandı

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir