HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ ‘NİN AMASYA’LI AŞIK FEDAYİ BABAYA ÖĞÜT VE NASİHATI

Gelecek kaza belayı ,Affeder Perverdigâr
Zikreyle bari Hüdayı, Say edip leylü nehar

Özünden taati koyma, Halkın kavgasına uyma
Eşitip sözlerin duyma, Şer işlerden alma haber

Bet feyilden içtinap et, Hâdi-ler menziline yed
Hakkın doğru yoluna git , Muin ola gani Gâffar

Varma cahiller yanına , Sakın el sunma honuna
İnanma ahd-ü peymanına , Ukubetten eyle hezar

Uslu kamil ile konuş, Müşkülün var ise danış
Sabr ile hallolur her iş, Tahammülde eyle karar

Ahireti elden koyma, Cihanı bir pula sayma
Öldürseler ahdin sıyma, Sana mûnis ola İkrar

Tamahdan kibirden sakın , Koğ gıybete olma yakın
Bu pendi küşüne takın, Unutma kendini zinhar

Kazancına haram katma, Artı alıp eksi satma
Sen aldan halkı aldatma, Hukukunu ara herbâr

Ten gıdası yemek içmek , Can gıdası berzah açmak
Hattıüstüva ilmin seçmek , Budur tahkik genci esrar

Kalbinden gümeni kaldır , Yerine Nûr iman doldur
Hırsı nefsi katlet öldür , Destigirin ola Haydar

Ey Fedayi budur tetbir , Bunu dedi bana bir bir
Kutbul A’lem Hazreti Pir, Böyle talim etti Hünkâr

Not:Fedayi Baba bir cuma gecesi Cem ibadetinden sonra yatmış, gece saat iki gibi bir ses ile uyanmış. Sesin nerden geldiğine kulak vermiş.ses (kalk yaz)diyormuş.Bunun nedenini iyice anlamak için tekrar kurandan ayet okumuş yatmış. Aynı ses tekrar (Kalk yaz) diyor. Gene kalkıp okumuş tekrar yatmış uyumuş.O ses kulağına gene gelmiş (yaz)demiş.
Kalkmış kalemi kağıtı almış (Sultanım, söylede yazayım)demiş. Bu Deyişi Hünkâr Hacı bektaş veli söylemiş, Fedayi Baba yazmıştır.

Kaynak: Amasya’lı Fedayi Baba divanı

Araştıran: Erdem Nas Dede Hünkar Hacı Bektaşi Veli Dergahına Bağlı Kuzu Kıran Mahmud Dede Ocağı

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir