Hünkar Hacı Bektaşi Veli ve Yeniçeri Gülbangı

1826 yılına kadar Osmanlı Ordusu savaşa gitmeden önce, Yeniçeri ocağından bir müfreze Hacıbektaş’a geliyor, Dergah Avlusu’nda saf tutarak, Hacı Bektaş-ı Veli Evlâdı’ndan postnişi olan zatın da katılması ile:

Mü’miniz Kalû-Beli’den beri…
Hakkın Birliğine eyledik ikrar…
Bu yolda vermişiz seri…
Nebimiz vardır Ahmed-i Muhtar…
La Yezal mestaneleriz…
Nur-ı ilahide pervaneleriz…
Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile…
On iki imam Pir-i tarikat cümlesine dedik beli…
Üçler, beşler, yediler…
Nur-ı Nebi, Kerem-i Ali,
Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli…
Demine devranına
Hû diyelim Hû!

diye gülbang çekiyorlar (dua ediyorlar) ve Pir’den himmet istiyorlardı. O tarihlerde yaşayan kişilerden aktarılan bilgilere göre Yeniçeriler’in gür sesi Hacı Bektaş-ı Veli’ın her tarafından duyuluyordu.

Mehmet Özgür Ersan Dede
Yesari Abdal Çelebi

Aşk ile Hu

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir