Hüseyin niçin ölümün üstüne yürüyor?

Ben Islam’ın büyük önderi İmam Hüseyin’in hayatını dikkatle okudum. Kerbela’da yaşanan olayları sayfa sayfa mütalaa ettim. Eğer Hindistan özgür bir ülke olmak istiyorsa Hüseyin’i örnek almalıdır.

Mahatma Gandi
(Hindistanı Özgürlüğüne
Kavuşturan Önder)

Hüseyin ne intikam duygusuyla yanıp tutuşan bir kan düşmanın, ne kanun tanımaz bir insandır.

Ağabeyi İmam Hasan zehirlendikten sonra 10 yıl sabretmiş. Ağabeyinin Ehli Beyt yok edilmesin, ümmet parçalanmasın ve ahdinize uyun diyen dedesi Muhammed Mustafa’nın sözünü çiğnememiştir.

Ancak Muavi’ye ölüp ahit bozulup Yezit tahta geçirilince tüm uyarılara kulak asmayan zalimlere karşı son çare korkusuzca savaşa soyunmuştur.

Hüseyin canından bıkmış ve yaşama cesaretini yitirmiş bir zavallı değildir. Ya da ucuz bir intiharcının ölümü değildir onun ölümü.

Onun ölümü katiline ve ona yardım edenlere çok pahalıya mal olacak bir derstir.

Onun katili ilelebet döktüğü kanın hesabıyla karşı karşıya kalacaktır. Yalnız o değil onun yanında olan ona kanan bugün hala bu yolda ilerleyen içinde bu hesap boynunda kalacaktır.

Hüseyin, ölümünü zulüm düzenine karşı hiç dinmeyen bir kahır tufanına dönüşecektir.

Onun kanı, asla kurumayacak mazlumların umut bayrağı çağlayana dönüşüp zalimi boğacak, zalimin kurutmak istediği ideallere, adalet, hürriyet ve eşitliğe yani Muhammed i Islama ab-ı hayat olacaktı.

O, ölümün üstüne yürüyecek. Bu yürüyüşte, mazlumlara, zalim karşında nasıl yaşayıp, nasıl öleceğini öğreten onurlu yaşam, izzetli ölüm mektebi inşa edecek, aslında ölümsüzlüğü öğretecektir.

Onlar, Hüseyin ve 72 yareni…

Dünyaya kahramanlık dersi verdiler.
Onlar su içmediler, Peygamber elinden ölümsüzlük şerbet içtiler.
Onlar, biz özgürlüğe gidiyoruz;
Siz, dinsiz olsanız dahi özgür yaşayın bari dediler.
Onlar, artık bedensiz, baş ve başsız bedendiler.
Zalimin üzerine, onlar bedensiz geldiler.
Yezidi taifeye şöyle seslenen Zeyneb’i tarihin karşısına şahid diktiler.
‘Siz Huseyn’in başını değil, kendi başınızı kestiniz!

Mehmet Özgür Ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir