HZ. ALİ’NİN KILICI ZÜLFİKARIN SIRRI

Hz İmam Ali’ye verilmesiyle ilgili çeşitli iddialar vardır.Bu iddialardan ;

1. İddia Cebrail as. tarafından cennette asılı duran Zülfikar Hz.Ali’ye verilmek üzere dünyaya indirilir ve o gece Hz Peygamber sav. , Şah-ı Merdan Ali’yi evine davet ederek bu kılıcı kınıyla verir ALLAH’dan bir hediye olduğunu müjdeler.
2.İddia Tarihçilere göre bu kılıcı Mısır Melik’i Mukavkas Hz Muhammed’e sav. hediye etmişti.Hz Peygamberde Hz Aliye vermiştir.
3.İddia ve biz alevilerin inandığı Hz.Peygamber Uhud Savaşında düşman askerlerinden olan Amrû bin Adûd, savaşta kendisine karşı çıkacak bir savaşçı istediğinde Hz.Peygamber, İmam Ali’ye Zülfikarı uzatarak onun karşısına çıkmasına izin vermişti. Savaş esnasında
Hz Peygamberimiz sav. kılıç darbeleri, atılan taşlar sonucu omuzu yaralanmış, yüzü kanlar içerisinde kalmış ve bir dişi kırılmış çok sayıda düşman askeri Hz Peygamberın üzerine doğru gelirken ,
Hz Muhammed ; Yetiş hücum et Ya Ali demiştir.
Haydar-ı Kerrar Ali el Murtaza , Zülfikarı çekip müşrik düşman askerinin üzerin aslan gibi seyirterek cümlesini öldürüp geri püskürtmeyi başarmıştı.
Sevgili canlar İmam ali daha sonra Hz Peygamberin kanayan dişine başındaki sarığın beyaz bezini basarak kanamayı durdurur.Sarığının bezi kıp kırmızı kan olmuştur.Hz Ali bu bezi öper ve başına bağlar. Sevgili canlar biz Alevi-Bektaşiler KIZILBAŞLIK adını burdan alır. Hz Ali savaşa devam eder.
Bunun üzerine;
CEBRAİL AS : Ya Resurullah bu sizin için yapılan iyilik ve civan mertlikten başka bişey değildir. buyurdu
Hz Peygamber cevaben : “ O bendendir bende ondanım ” der.
CEBRAİL AS : “ Zülfikar gibi keskin kılıç Ali gibi bir yiğit bulunmaz ” (Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikâr ) buyurur.
Bir gün Ahmedi Muhtar Muhammed Mustafa sav. Fatma Anamızla baba kız sohbet ederlerken Hz Peygamber Fatma anamıza ; Sen Zülfikarı tanırmısın diye sorunca :
Fatma anamız : evet ya Resurullah ben o kılıcı Alinin eline geçmeden cennette asılı görmüştüm. demiştir.
Zülfikar Alevi Bektaşilerdeki Anlamı
Zülfikar Alevi-Bektaşi yolunda adaletin simgesidir Zülfikar Aliden – Ali Zülfikardan ayrılmaz.
Zülfikar bilindiği gibi iki başlıdır. Biri diğerinden uzundur. Alevi-Bektaşi inançında anlamı :
1-Biri zahiri biri batini yorumu temsil eder.
2-Bir ucu ilimi diğer ucu imanı temsil eder.
3-Büyük olan kafirlerle savaşı , Küçük olan nefsimizle savaşı temsil eder.
4-Büyük olan iyiliği ve inancı , küçük olan kötülüğü ve inançsızlığı temsil eder.
5-Bir ucu doğruluğu diğer ucu adaleti temsil eder.
TAHTA KILIÇ
Hz.Ali’nin kılıcı Zülfikâr; doğruluğun, adaletin, hakkın simgesi ise; Bektaşi inancına göre de, Allah’ın aslanı Hz. Ali’ye Hz. Peygamber tarafından adaleti temsil etmesi için verilmiş olan tahta kılıç da, tıpkı Zülfikâr gibi, terbiye edicidir, doğru yolda gitmeyenleri terbiye eder, yol gösterici bir mürşittir. Hoşgörünün inşasında önemli bir işlev yüklenmiştir. Adaleti temsil eden tahta kılıç, aynı zamanda anlaşmazlıkları karşı tarafa karşılığından fazla zarar vermeden, barış yoluyla çözmenin, gerçekçiliğin, yiğitliğin, şer güçlerle savaşımın simgesi de sayılır. Bu, bireyi mutlu kılmayı amaçlar, bunun için keser, bunun için kullanılırdı.
Tahta kılıcın bir mürşidlik belirtisi(alâmeti) olduğunu, ancak mürşid olanların tahta kılıç taşıyacaklarını gösterir. Menâkıplara göre Ahmed Yesevî, Hacı Bektâş Velî, Hacım Sultan, Kızıl Deli(Seyyid Ali) Sultan, Abdal Mûsâ Sultan, Otman Baba, Gül Baba, Saru Saltuk ve Sûcâeddin Sultan gibi erenlerin tahta kılıcı, Hz. Ali’den onlara intikal etmiştir, tarikatte buna inanılır. Nitekim XVII.yy. Bektâşi ozanlarından Gedâ Muslu bir nefesinde tahta kılıçla Zülfikâr’ı örtüştürür. Erenlerin ellerinde bulunan tahta kılıcın, Zülfikâr olduğunu şöyle açıklar:
Erenler serveri ol sırrım Ali
Serçeşme olmuştur Urumeli’ne
Ağaçtan Zülfikâr ol gerçek velî
Evvel tekbir aldık pîrin beline
CANLAR ;
HZ ALİ’NİN KILICI ZÜLFİKARIN NEREDE OLDUGU KONUSUNDA İKİ RİVAYET VARDIR
1. Hz.Ali’nin kendi na’şını götürdüğü deveyle beraber onuda yanına aldığı yönündedir.
2. Hz Ali evinde vefaat etmeden önce İmam Hasan ve Hüseyne Zülfükarın denize atılmasını vasiyet etmiş ve bunun üzerine Hz.Hüseyin tarafından Neceften denize atılmıştır.
3. 12 Imam yani Imam Mehdi’nin elindedir ve geldiğinde son büyük savaşla zalimleri yenip mazlumları hakim kılacak sonsuz adaleti tesis edecektir.
Canlar Zülfikar; kınının 99 şifreden kabzası 102 şifreden kılıcın çeliği 111 şifreden oluştuğunu ve bunun allahın zati sıfatları olduğu söylenir..

HADİD SURESİ 25 AYETTE :

Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah’ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür. Buyurmustur

Gel gönül okuyalım ismi azam duasını
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”
Sıdk ile okudu sildi gönül pasını
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”

NÂDİ ALİ Duası (Hadis)

Bismillahirrahmanirrahim..
Nadi Ali’yyen mazharul acaib
teciduhu avnen leke fin nevaib
li külli hemmin ve gammın seyrenceli
Ve bi nur-u azametike Ya Allah!.. Ya Allah!.. Ya Allah!..
Ve bi nur-u nübüvvetike
Ya Muhammed!.. Ya Muhammed!.. Ya Muhammed!..
Ve bi nur-u velâyetike Ya Ali!.. Ya Ali!.. Ya Ali!..
Edrikni Ya Fatima!.. Ya Fatıma!.. Ya Fatıma!..
Edrikni Ya Hasan!.. Ya Hasan!.. Ya Hasan!..
Edrikni Ya Hüseyin!.. Ya Hüseyin!.. Ya Hüseyin!..
Edrikni.. Edrikni.. Edrikni..
Lâ feta illâ Ali. Lâ seyfe illâ Zülfikar..
Lâ gaza illâ gaza, el Murtaza bil iktidar
Her gaza ve bela nerden gelirse defeyle ya Perverdigâr.
Münkirin boynundan gitmesin tığ ile teber.
Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar..

Türkçesi
Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla!
Zorda kaldığında İmam Ali’yi çağır.
O Ali ki, üstün niteliklere sahiptir.
Tüm sıkıntı ve güçlüklere karşı ondan medet dile!
Dile ki yardım göresin
Dile ki mürüvvet bulasın
Yüce Yaratanın kutlu ışığı aşkına, Ya Allah Ya Allah Ya Allah
Şanlı Resulün aydınlığı aşkına Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed
Kutlu Velayetin arıtıcı nuru aşkına Ya Ali Ya Ali Ya Ali
Himmet eyle Ya Fatma Ya Fatma Ya Fatma
Himmet eyle Ya Hasan Ya Hasan Ya Hasan
Himmet eyle Ya Hüseyin Ya Hüseyin Ya Hüseyin
Yoktur Aliden güçlü yiğit.
Ve bulunmaz Zülfükardan keskin kılıç
Ey Gazi, Ey Şehit
Ne Kutludur Ol Murtaza aşkına edilen gaza!
Her türlü beladan koru bizi ey Rabbimiz.
Münkire karşı tığ ile teber
Mümine zulmedenler olsun heder.
Yoktur Aliden güçlü yiğit..
Ve bulunmaz Zülfükardan keskin kılıç!
Eğriyi doğrultan düzgün kılıç!
Ey Gazi, Ey Şehit.
Şüphesiz Ali’dir Şanlı yiğit!
Dildeki duanın, Gönüldeki Dileğin kabulü için,
Gerçeğin demine Hü.

AŞK İLE HU DOST

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir