Hz. Zeynep kimdir?

Asırlar boyunca insanlar her zaman cesareti kahramanlığı fedakarlığı ve yüce ruhlu insanları sevmişlerdir. İşte bu insanlar katında özgürlük ve adalet asla esirliğe ve zulme boyun eğmez. İşte İmam Hüseyin ve onun yüceliği bu noktadadır. Ben aradan 1300 yıl geçmesine rağmen onun taraftarlarının yanında yer aldığım için mutluyum.

L.M.Boyed

Ümmeyyeoğullarının sarayında Ebu Sufyan, Muaviye, Mervan, Ibni Ziyat, Yezit eliyle üretilen din kültürü kendi inancına yabancı hakkikat yolculuğuna karşı ilgisiz, kayıtsız, meraksız, dikkatsiz, özensiz ruhlarca alıcı buluyor.

Ehli Sünnet’in en eski ve temel eserlerine serpiştirilmiş bilgiler, Ümmeyyeoğullarının iktidar baskısı, katliamlarıyla hakikatler gizlenmiş, gözlerden kaçırılmıştır.

Ümmeyyeoğullarının sarayında üretilen bugün Ehli Sünnet inancı sanılmıştır.

Ehli Sünnet’in Cemel, Sıffın, Nehrevan gibi acı tecrübelerden haberi olmamıştır. Olanlar ise bilinçli Müslümanlar arasında iç çatışmaları önlemek için temel ilke kabul ettiği ehli kible tekfir edilemez düsturuyla Ümmeyyeoğulları yararına sonuçlar çıkarmışlardır.

Ehli Beyt Mektebi, nübüvvetin kutlu tarihini sona erdirme ve Muhammed Mustafa’nın mirasını taşıyan çınarın kökünü kurutma emeliyle girişilmiş Kerbela faciasına rağmen ince bir işçilikle Peygamberin hatırasını dipdiri ayakta tutmuştur.

Kuran’ın göz kamaştırıcı siluetini tüm incelikleri, zerafeti ve şıklığıyla korumanın ve tarihsel bedenini hiç eksiksiz ve kusursuz bir sonraki nesle emanet etmenin en muhkem modeli Hz. Zeyneb’tir.

İmam Hüseyin dedesinin dinini korumak için kılıçların onun mübarek başını almasına gözünü kırpmadan rıza gösterebildiğini Zeyneb’in titiz gözlemi, tarihi şahitliği ve eksiksiz aktarımına borçluyuz.

Ehli Beyt mektebinin salikleri omuzlarındaki ağır sorumluluk ve yükümlülüğü inşa ederken Zeyneb’in sayısız detay içeren fotografik tasvirleri arasında kendilerini güvende hissetmiş olmalıdırlar.

Annesi Fatma Anamızın Ebu Bekir ve Ömer’in haksızlıklarına karşı yılmadan ölümüne sebeb olan evinin yakılması yediği darbelerle kırılan kaburgaları ve düşen çocuğu Muhsin’e rağmen yılmayışı gibi Yezit’in sarayında İmam Hüseyin’in mübarek başına elindeki çubukla Yezitin vurarak ‘baban deden seni kurtarsın’ hakaretlerine direnerek yaptığı tarihi konuşma ile Kufe halkını bu zulme başkaldırısını sağlamasıyla tarihe geçmiştir.

Kerbela’dan Şam’a kadar yerlerde sürüklenip uzun acılı bir yolculuk sonrası korkmadan, yılmadan, boyun eğmeden direncin sembolü olmuştur.

O Yalnız Muhammed Mustafa’nın sevgili torunu
O yalnız Fatma Ana’nın kızı
O yalnız Imam Ali’nin kızı
O yalnız Hasan ve Hüseyin’in kardeşi değildir.

Hakikatin en zarif üslupla insanlığa artırıcısı, hiçbir ayrıntıyı ihmal etmeden, korkusuzca zulme meydan okuyan, gerçeği arayanların gönlünü feraklatan gerçeğin çerağı olmuştur.
Zeynep Zeynep’tir.

Mehmet Özgür Ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir