İDAMLA YARGILANAN HACI BEKTAŞ TORUNU VE POSTNİŞİNİ (DEDE) HAMDULLAH ÇELEBİNİN SAVUNMASI

İDAMLA YARGILANAN HACI BEKTAŞ TORUNU VE HACIBEKTAŞ DERGAHI POSTNİŞİNİ (DEDE) HAMDULLAH ÇELEBİNİN
OSMANLI DÖNEMİNDE YARGILANDIĞINDA OSMANLI KADISINA VERDİĞİ SAVUNMANIN SADECE BİR BÖLÜMÜ

SÜNNİLİK VE DÖRT HAK MEZHEP
Hamdullah Çelebi, Kadının bir sorusuna karşılık Sünnilik ve mezhep konusunda verdiği cevapla bugunde tartışılan bu konudaki sorulara tarihsel bir cevap verdiği sayılır. Sünnilik ile ilgili olarak savunmasının devamında diyorki;
”Kadı Hazretleri, sizler Sünni ve surette Müslümansınız. Bizler ise, sirette, içten, soydan, sulbten, çzden, Muhammet’ten Müslümanız”.
Hamdullah Çelebi: ” Dört Hak Mezhep” kavramı için ise; Dört Hak mezhebin hepsi hak mezhep olmaz. Hak birdir. İkide olamaz. Dörtde denilmez. Dedikten sonra şöyle diyor:
”Hz. Muhammet’in bizlere tebliğ ettiği İslam’ın bir tek mezhebi vardır. O’da İslam ve Müslüman ahkamıdır. Hz. Peygamberin Ali evladına işlenen cinayetlerle kanını döken katilleri asla Müslüman kabul etmeyiz. Suçsuz yere kan dökenler Müslüman olamaz”.
Dedikten sonra; Kadıya sizin dört mezhep dediğiniz mezhep imamlarının Hz. Muhammet’in yüzünü dahi görmediklerini, meclisinde bulunmadıklarını, soyundan olmadıklarını, dinimizde bir mezhebin olduğu, O’nunda İslam olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Ali evladının, Ehli beytin kanını dökenlere İslam denemeyeceğini bunlar bu nedenle kendilerine: ”Sünniyiz” dediklerini söylüyor. Bu ifadeler üstüne sinirlenen kadı ; kes, kes kendi dilin ile idam ipini boynuna takmakmı istiyorsun? demesine karşılık; ”Benim idamdan korkum yoktur. Doğru Müslümanlık yolundayım. Doğruyu söylüyorum” diyor.
Daha sonra Kadı ile Hamdullah efendi arasında Selçuklu ve Osmanlı dönemi tartışma konusu oluyor. Bu tartışmalarla ilgili olarak Hamdullah Efendi, ” İslam kanını hükümdar tahtı için saydığım devletlerin hükmettiği yerlerde, Güruhu Naci olan biz Müslüman Oğuzlar’ın kanları o topraklarda hiç kurumamıştır. Kan döken zalimler için bana Müslüman dedirtmek mi istiyorsunuz? Bizden hiç kimse bunlara Müslüman diyemez! Sünni diyebiliriz”.
Hamdullah Efendi’nin bu konuşmalarınada Kadı şiddetle cevap verir. Şu anda idamının kokusunu almıyormusun? Der. Yeniçeri olayı ile ilgili tartışmada ise; Hamdullah Efendi, İstanbul’da Belgrat Ormanlarında, İstinye’de onbinlerce Oğuz Türkmeni’nin katledildiğini bu öldürenlere nasıl Müslüman denir diye sorar.

OĞUZLARIMIZ GÜNDÜZLERİ İŞİYLE MEŞGULDÜR GECELERİ YOLUMUZA ERKANIMIZA KATILMAYA NİYET EDERİZ
Kadı, sorularının devamında ise, Hamdullah Çelebi’ye neden mensuplarının namaz kılmadığını bu nedenle kendilerinin zındık, dinsiz olduklarını iddia eder. Hamdullah Çelebi ise verdiği cevapta;
”Bizler salatı daimdeyiz. Daima Allah’la beraberiz. Salatı inkar etmiyoruz. Cem cemaatimizin toplantısında Türkçe dua ettiğimiz doğrudur… Kuran’ın dua olan kısımlarını okuruz,” der.
Namaz ile ilgili tartışmada Hamdullah Efendi verdiği bir cevapta ise;
”Biz Müslümanlar Dergahımıza gelen bacılarla, kardeşlerle Allah’ın birliğine inanan kişileriz. Ecdadım Muhammet’in peygamberliğine inanırız. Kitabullahtan ayrılmayız… Gündüzleri oğuzlarımız işiyle meşguldür. Geceleri yolumuza erkanımıza katılmaya niyet ederiz. Kıyamda bulunuruz. Nefesler kıraat ederiz. Pir’in Huzuru Meydanı Hak Divanıdır. Rükü ederiz. Duaya durur, sücud ederiz. Bütün bu dergah cemlerini ayete, Kuran’a uyarak yaparız”.

YEZİDE NEDEN LANET OKUYORSUNUZ KADINLARI NEDEN İBADETE ALIYORSUNUZ?
Kadı; Cemlerde neden Yezid’e lanet okuduklarını, kadınları neden ibadete aldıklarınıda mahkemede Hamdullah Çelebi’ye soruyor. O’da; Hz. Peygamberimizin, Ali evladının, Ehlibeyt’in kanını dökenlere lanet ettiklerini söylüyor. Kadınlar için ise, kadınları aile ocağında daha önde muteber gördüklerini ifade ediyor. Alevilik’te kadın boşamanın günah sayıldığını, kadın boşamanın erkekler için düşkünlük sayıldıklarını anlatıyor.

EHLİ SÜNNİLİK DİNİNDEN ÇIKTIĞINIZ KAFİRLİKTİR KAFİRİN KATLİ VACİPTİR
Kadı bir sorusunda ise, ” Dini sapık bir inancın mensubu olarak yaşıyorsunuz. Küffar olarak öleceksiniz. Ehli sünnet dininden çıktığınız kafirliktir, kafirin katli vaciptir.” dedikten sonra Kadı Hamdullah Çelebi’ye ”yaşamaktansa ölmeniz, öldürülmeniz daha hayırlıdır. İtirazın varmı?” diye soruyor. Hamdullah Çelebi ise; ” Ehli Sünnet dini diye bir din yoktur”. Sünnilik asla ve asla din ve mezhep değildir. ”Abbasi sarayını kastederek; ” Halifenin sarayında hükümet etme siyasi görüşüdür… Haşimilerden olan Ehlibeyt ailesini idareten ve mahkeme kararlarından, onların fikri fıkhını uzaklaştırmak için kurulmuştur… İslam aleminin Kuran’ında ve Peygamberin kuralında böyle bir Sünni mezhebin yeri yoktur. Diyor.

MAHKEME HAMDULLAH ÇELEBİ VE 8 ARKADAŞINA İDAM CEZASI VERİR. AMA İDAM CEZASI UYGULANMADAN SARAYDAN İDAMLARININ AMASYA’DA SÜRGÜNE ÇEVRİLDİĞİ YAZISI KADIYA GELMİŞTİR. HAMDULLAH ÇELEBİ VE YAKLAŞIK AİLE MENSUBU 40 KİŞİ AMASYA’DA 10 YIL YOKLUK İÇİNDE SÜRGÜN HAYATI YAŞAMIŞ. AMASYADA HAKKA YÜRÜMÜŞTÜR.

Cemal Şener-İDAMLA YARGILANAN BİR ALEVİ DEDESİNİN SAVUNMASI S.15-16-17-18-19

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir