Allah, eyvallah kapısında,
Döktüğün varsa doldur,
Ağlattığın varsa güldür.
Yıktığın varsa kaldır.
Doğru gez.
Dost gönlünü incitme.
Mürşide teslim ol.
Yalan söyleme,haram yeme.
Zina etme.
Elinle komadığın şeyi alma.
Gözünle görmediğin şeyi söyleme.
Gelme gelme,dönme dönme.
Gelenin malı,dönenin canı.
Riya ile ibadet,şirk ile taat olmaz.
Söylediğin meydanın,sakladığın senin.
Eline, Beline, Diline Hakim ol
Allah eyvallah…

İkrar
1.isim Saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme
2. Bildirme
3. Benimseme, onama, kabul, tasdik
“Sükût ikrardan gelir.”
İkrar nedir, kim/kimler ikrar verebilir, nasıl ikrar sahibi olunur, verilen ikrardan dönüldüğünde neler olur?
İkrar, Arapça kökenli bir kelime ve şu anlamlara geliyor: “saklamayıp doğru şekilde söyleme, açıkça söyleme, bildirme, benimseme, onama, kabul, tasdik, söz vermek”. Kelime olarak günlük dilde kullanımı bu şekilde olmakla beraber biz Aleviler için ikrar kelimesinin/kavramının anlamı daha da derindir.
Koyun beni hak aşkına yanayım
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Benim pirim gayet ulu kişidir
Yediler ulusu, kırklar eşidir
On iki imamın server başıdır
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Kadılar müftüler fetva yazarsa
İşte kemend, işte boynum asarsa
İşte hançer, işte kellem keserse
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Ulu mahşer günü olur divan kurulur
Suçlu, suçsuz gelir orada dirilir
Piri olmayanlar anda bilinir
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Pir Sultan’ım arşa çıkar ünümüz
O da bizim ulumuzdur pirimiz
Hakka teslim olsun garip canımız
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Pir Sultan ABDAL

Alevilik inancı insanı ham ervahlıktan çıkartıp insan-ı kâmil mertebesine ulaştırarak, insanın gerçek manada insan olma bilincine ulaşmasını esas alan bir inançtır. İkrar vermek ve ikrarına sadık olmakta bu amaca ulaşmanın/ulaşmak istemenin, anlam ve mutluluk dolu bir hayatın sahibi olmak istemenin toplum (ikrarına bağlı kalıp yolu sürenlerin) huzurunda dile getirilmesidir.
Aleviler için ikrar demek; Alevilik yoluna girmenin, Aleviliğe bağlı olmanın, bu yolu layıkıyla sürdürmenin adıdır.
Pratik olarak bazı kimseler tarafından dikkate alınıp uygunlanmasa da -günümüz şartlarından dolayı- aslında öz olarak Alevi olmak bir Alevi anne-babadan dünyaya gelmekten çok, ikrar verip bu yola girmekle oluyor. İkrarda bunun ilk aşaması, giriş kapısıdır.
İkrar sözdür. Söz vermek ve sözünün gereklerini yaşamında ortaya koymak, sözüne, yani ikrarına bağlı kalarak bir yaşam sahibi olmaktır.
Alevi olmak isteyen, Alevi inancına uygun bir yaşamın sahibi olmak isteyen, Aleviliğin kişiyi manevi boyutta anlamlı ve mutlu yaşama götüren yol olduğuna kanaat getiren her kişi ikrar vermek durumundadır. Bu verdiği ikrarında gereklerini ömrünün sonuna dek uygulamakla yükümlüdür.
Verdiği bu ikrarla kişi bundan sonraki hayatında inancın gerektirdiği gibi bir yaşamın sahibi olacağına, yani eline, beline, diline bağlı kalacağına, eşine, aşına, işine sadık olacağına, asla kimseyi dininden ve ırkından dolayı hor görüp aşağılamayacağına, insan katletmeyeceğine, kısacası doğruluk ve dürüstlük ülküsünde bir yaşam süreceğine söz veriyor.
Kişi hiç bir etki ve baskı altında kalmadan, tamamen özgür iradesi ile ikrar veriyor. İkrar verdiğinde ona söylenen gelme gelme, dönme dönme düsturudur. Bundan kasıt; ‘bu yolun kuralları şunlar şunlardır. Madem bu yola girmek istiyorsun, o halde bu kurallara uy ve bu yolun ilkelerini yaşamında praktize et. Bu bilinç ve düşünce ile ikrarını ver. İkrarında durmayacaksan, yolun kurallarını çiğneyeceksen, yoldaki işaretleri hiçe sayacaksan, o halde ikrar verme’.
‘Öl ikrar verme, öl ikrarında dönme ‘de aynı ilkelere işaret etmektedir.

İkrar verip de gereklerini yerine getirmeyenler kaçınılmaz olarak düşkün durumundadırlar.İkrar vererek yolunu sürdüren, bu dosdoğru yolun sonucunda insanın hayal ve düşüncelerinin çok çok ötesinde güzelliklere ulaşanlara ne mutlu. Ne mutlu ikrar vererek erenlerin yolunu yol, hallerini hal edenlere.

15th August, Mehmet Özgür Ersan tarafından yayınlandı

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir