İlerleme

‘Yeniden Tanıma’ ruhun tek dinginlik alanı. Gördüğün birşeyi hatırlama. Oysa Kurgusal dünyada yeniden görme imkanı ancak tasarının gerçekleşmesi ile olur. Dünya, filozofların işkence odasıdır. Kurgularını tek sınayacakları yer.

Insanların inançları çember şeklindedir. Kapsayan küme ise diğerleri ile ek yerleriyle kurdukları bağlantı yerleridir.

Düz bir çizgi gibidir inanç biçimleri buna ilerleme derler. Ilerleme yalnız bir hatta dosdoğru gitmek midir? Işte temel sorun burada zaman zaman geriye düşüşler ilerleyişler şeklinde bir helezonik bir hat izler. Oysa ki hayat… Dosdoğru bir çizgi pek de mümkün değildir.

Öyleyse ilerleme doğru bir çizgi değil, helezonik bir hattır.

Mehmet Özgür Ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir