iMAM ALİ’YE ÖVGÜLER

Ya Ali, benden sonra ümmetimin ihtilaf ettiği şeyi sen açıklayacaksın.

Hz. Muhammed

Kaynak: ibn Asakir (Tarih-i Dımeşk) c.2 s. 488 Kenzu’l Hakaik, Menavi s.203 Kenzu’l Ummal c.5 s.33

Allah beni Ali’nin bulunmadığı, onun ilminden istifade edemeyeceğim bir sorunla karşılaştırmasın.

1.Halife Ebu Bekir

Kaynak: Istiab c.3 s.38 ve 45 Ehl-i Sünnet Kaynağı

Eğer Ali olmasaydı, Ömer helak olurdu.

2. Halife Ömer

Kaynak: istiab c3 s39 Menakıb-ı Harezmi s.48 Er-Riyazu’n Nazire c.2 s.194

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir