Kim emretti sana
Hak mı
Bu serveti yığ
Parayı topla
Malı stok et diye

Hak der
Helali
Haramı bil
Altını gümüşü biriktiren
Ey serseri
Kimin yolunda harcadın ki bu serveti
İstersin af-ü nazar

Yesari der
Hak sana ne dedi
Bilmez misin ey gafil
Bögürlerin alınların
Biriktirdiğinle dağlanacak
Secde yalnız Adem’e
Yalnız Hakka

Ne paraya
Ne pula

Ebu Cehil
Ebu Süfyan
Değil miydi
Müstekbir(1)
Uzza(2) ile Manat’a(3)tapan

Kime secde edeceksin unutma
Paraya mı
Hakka mı
La ilahe illallah

Şayet yoksa ihtiyacın
Başkasına ver

Ya hakka ihtiyacın olacak
Ya mala
O verdi o alır
Sana şükretmek kalır
Çalış çabala
Emeğinle alın terinle
Kazan
Yığma yeryüzü nimeti herkese yeter

Mehmet Özgür Ersan

Notlar:

1-zalim
2-güç
3-para

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir