insanın ; eril ve dişil yanı

B’ İsmi Allah Rahman -ı Rahim

“Yunan mitolojisine göre insanlar dört kol, dört bacak ve iki yüzü olan bir kafa ile yaratılmıştır. Güçlerinden korkan Zeus onları ikiye ayırır ve onları hayatları boyunca diğer yarılarını aramaya mahkum eder.”
Diğer yarını bulduğunda “aşk” sizi birlikte tutar, birbirinizi tamamlarsınız.

Yunan mitolojisi değil ki bu. düpedüz yaratılış …Adam böyle bir varlıktı Zeus değil Rab O’nu ikiye ayırdı .Birine Adem diğerine Havva dedi..Ayrıca Rab kimden korkacak ki…İstese hiç yaratmazdı ADAM’ı.Adam olarak yarattığı varlığı insanlara dönüştüren Rabbim acaba insanlar tekrar kendiliklerinden ADAM olabilir mi diye bir test yapıyor.İkilik insani birlik Rahmani bir durum .Adam Rabbin yeryüzündeki vekili olduğu için elbette bu vekaleti almak isteyen talipler fazlacadır velakin bunu becerebilenler çok azdır.Kim eşiyle bir yapboz daki kadar her konuda fikir ve gönül birliği içinde olabilsin. ,kolay mı bu ? Bunu beceremeyenler içinde Rab başka bir yol önermiştir.HİÇLİK NİHİLİZM..ölmeden ölmek kendini yok saymak ..

Aktaran :Şale Demirel Ana Hünkar Hacı Bektaşi Veli Ocağı ve Dergahı Kahveci Postu Şeyh Şazeli Postunişini

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir