İşleten birine girip gelmiş karşıma yazmış özelden bana ateşe secde eder,putlara kapanır- Canan

İşleten birine girip gelmiş karşıma yazmış özelden bana ateşe secde eder,putlara kapanır…Durmazsın imamın arkasında saflara,ibadethanenin yolunu bilmezsin amma orda burda ALLAH kelamı ile dolanırsın der…
Bilmem ki acep Kâ’be’yı Beytullah’ta kim yeniden doğmuş …”Ne doğuda ne batı ‘da ne yerde ne gökte beni zikreden kulum ile her daim Bir’im “Kimin Hükmü…Namazın ,secdenin şeklini bile belirtmeyen “ibadet dört tarafı kapalı kul ile ALLAH arasında”diyen O Yüce Kitabın neresinden almışta beni vurmuş …

Bir kez daha kendi yüreğimden olan ile gene burdan yazarak ortaya olsun kâlem…Gizli işleri sevmiyorum ben burdan yazayım sen “OKU “alabilirsen …İkrarsız yüreğin önüne bile secde etmedim ,ikrarı bilmeyenin arkasına secde bana düşmedi …Görmediğimede İkrar vermedim …İMAM’lar ONİKİ’dir başkasını bilmem…
Ateşe de değildir niyazım secdem onun ile yanan Bir kendimden içe kendi yüreğimedir …

Şeklim şemalım ise şekilsiz beyân ile Bir dir Huzur’una …Öyle saat,günde bilmem her dem Huzur’una Âşk ile dönerim…Yarattığı var ettiği her ân’ı mübarektir …
Kimine mum,kimine fitil,kimine ates,kimine ışık,kimine kibrit,kimine yanan,kimine yakan,kimine dolduran,kimine boşaltan,kimine ise çıkan is’im…

Kim nasıl alırsa o O’dur …
Âteş değildir ki benim öz’üm topraktır,bu yüzden boynum bükük yüreğim daim yerdedir …Bükük olması da bilmediğimden değildir…Yüreğim ise ne olursa olsun daim derin çukur kazar atar içine sonra O kapatır …Toprağa girince toprak ses verir bizim Nûrumuzdan diye …Alnım bu yüzden toprağa kapanır,zikrim de gözlerim kapalıdır …

Canan ebced değeri 105 esmâ ve OKU’ma sayısı El-Adl =104 dur…El-Adl esma’nın anlamı :Sınırsız sonsuz adalet sahibi…Adaleti tam olan ,mutlak adalet sahibi…Zikrim ismim ile benden içe benle Bir Ol’anadır…
Gözümden çıkmaz yaşım derinin denilenin çok daha derininden gelir ,dönerken kanatlarım uçurur beni…
O ân ile bin yıl öncesine giderim,gelirim …Hâl ile kanatlanır uçarım …
Âşk Ol’sun gece gündüz yanar benim dergâhımda orda sabahtan akşama zikrederim kendi kendimle Bir Hakk’ı…

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir