İSMİ AZAM DUASIDIR

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

Gelin canlar okuyalım ismi azam duasını.
İsmi azam duası hem Muhammed hem Ali
Bir olupda yürüdü iki gönül serveri her işinin başında bunu okurdu Ali.
LA Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfükar.
Tacı düldül geldi Ali nesline
Alimde züfükarı kuşandı gitti küffar üstüne
Bu dua yazılmıştır zülfükarın üstüne.
La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfükar.
++++++++.
İsmi azamı bilmeyen mümün mümün değildir
Bilirse söylemese mümünlüğü sayı değildir
Bilirde söyler ise münkürün münafığın ona erişmesi mümkün değildir.
La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfükar
++++ ++++++.
Ey mefadır ey mefa
Eyübe verildi dert ile cefa
Eyüp de bu duayı okudu
Derdine buldu şifa.
+++++.
Yusufu kuyuya attılar
Yakup etti ahuzar
Karanlık zindanda
Bu dua Yusufa oldu yar
La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfükar.
+++++++++++
Doğru gelen halap ilerde hak olur
Bir kerede bu duaya kulak verenin
Cemi cümle günahları af olur
La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfükar.
+++++++++++++
Musa çıktı mücüzatı söyledi
Ol mücüzata inanmıyan biatını eyledi
Erenler evliyalar biaatını eyledi
La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfkar.
+++++
Çıktı mihraca gördü Ali’yi
İndi kırklara karıştı bile içti doluyu
Ahirette gerek olur öğrenin bu duayı
La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfükar.
+++++++
İmam Hasan el mücüzat kanidir
Şah Hüseyin kerbelada alemler sultanıdır
Saklar isek din duadır her derde derman
La Feta İlla Ali L a Seyfe İlla Zülfükar.
İmam Zeynel el mücüzat sırrı hadır bilene
İmam Bakır hakkı için lahanet olsun yalana
Bide deriz daim olsun bu duayı bilene
La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfükar.
++++++++++
İmam Cafer yol kadimidir kavli karar olana
Meşayikler erkanında türlü mana vardır
Bilene Sıtkı ile gönül ver bu duayı dinle
La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfükar.
++++++++++
İmam Musai Kazım siler gönüllerden pası
Aşikara işitir erenler İmam Rıza’nın sesini
Arif olan dinler ise bu duayı kuranda yasini
La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfükar
++++++++++
İmam Taki Naki bu duayı okurdu günde
Bu öyle bir duadır eşi menendi yok cihanda
Bu duayı dinleyenler kalmasın darda divanda
La Feta İlla Ali La Seyfe İlla zülfükar.
+++++++++++++
Ol Hasan’ın mümünleri galip gelerek
Allah ümme salli ala çarda mahsumu pak gerek.
Mehtiyi sahip zaman anında bulmak gerek
La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfükar
++++
Abdal Dedem eydür duaya minnet
Aşıklar ustası Hatayı Pir Sultan kuldur
Kul Himmet bu duayı zikreyle sen dinleyen durağı cennet.
La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfükar.
Sevgili canlar bugün bu ismi azamın Türkçe olarak sizlerin görüşlerine sundum inşallah bu duadan yararlanırsınız

Paylaşan: Kasım Gövercin Dede Seyyid Seyfi Ocağından 2020.

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir