hak
bir kuluna
bir gece
bir takım işaretleri göstermek için
yaklaştı yaklaştı
derken sark/verdi
ikisi arasındaki uzaklık
iki yay kadar kaldı
o kuluna vadettiğini vahdetti
sidretü’l münteha’da
bir kulu
o gece
dikey bir hareketle
ok gibi yükseldi yükseldi
güzel ahlakı tamam eylemek için
varlığımızın sebebi
tekamülüz için
adem’den bu deme
Nuh’un İbrahim’in
Musa’nın İsa’nın varisi
risaletini yaydı
mümin isen eğer
kendi şahsına
kendi oluşuna
kendi zati ve özsel gelişimine
ruhi yücelik veren
bir varlığın hareketiyle
kendi miracını bil
yerden göğe
topraktan Allah’a
çölün ortasında
sidr ağacının
arabistan dağlarında
canlılığın ve yaşamın kaynağına
varlıksal gelişimimizde
o’na doğru yöneliyor
bu çamurdan halk edilmiş
bedenimin beslediği can’ım
tekamül ile
hak sana
ev edna kadar
iki yay kavisi kadar
yaklaşırsın
enel hak’ta
sen hak hak sen olur
birbirine kulluktan
kurtulan insanın
dinlerin zulmünden
islam’ın adaletine
kavuşan insanın
toprağın ve yerin alçaklığından
göğün yüceliğine sığınan insanın
bu yönelişi
varlıksal boyuttan
sosyal boyuta
sosyal boyuttan
düşünsel boyuta
yükseliş
miraç
peygamber’in
mescid’i haram’dan
mescid’i aksa’ya hareketi
değil mi ?
adem’den bu deme gelmiş
tüm peygamberler insanları
hak’ka davet etti
isa’dan önce musa
ondan önce İbrahim
ondan önce nuh
aynı dini takip etti
islam’ın sembolü
mescid-i haram’dan
musa’nın isa’nın
dininin sembolü
mescid-i aksa’ya
isra hareketi
resulün
bütün tevhid’i
dinler arasında
şirke karşı vahdet
tarihi veraset
ve ortak cephe
oluşturmak değil mi?

Mehmet Özgür Ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir