Kadim Horasan neresidir? Kimler vardır?

Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Afganistan ve İran Horasan’ını da içine alan bir bölgedir.
Yani içinde sadece Türkmenler, Kürtler yoktur.
Özbekler, Tacikler, Peştunlar, Farslar, Kırgızlar, Yahudiler vb bir çok halk vardı.

Peştu
Hezare
Özbek
Tacik
Türkmen
Şadibaz
Guvarbati
Tahiri
Arap
Kızılbaş
Cogiler
Taymeni
Birahvayi
Kocar
Tirabiler
Sigler
Muriler
Moğol
Muncani
Şeyh Muhammediler
Zuriler
Kırgızlar
İşkaşimi
Şinani
Yahudi
Cetler
Kıpçaklar
Sengliciler(Taçlıçı)
Karluk
Timuri
Pikrag
Ruşani
Farisi
Firuzkuhi (Firuz Dağlı)
Mişmest
Kazak
Vahi
Cemşidi
Gurbet
Paraçi
Nuristani
Imag
Meliki
Vankvala
Urmuri
Beluc
Celali
Tatar
Kutana
Hindu

Kaynak; Afganistan Paper (afghanpaper.com)

Mehmet Özgür Ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir