kara han

uluğ tengri
kara han
baktı
gökyüzünün
on yedinci
katından

bizim
tanrıların
tanrıçaların
uluğ babası

tüm evrenin
kaderi ellerinde
dünyayı olduran
son bulduran
yalnız oldur

oğlu ülgen’i
göğün onaltıncı
katına oturtan

dünyaya
dokuz dallı
çamı diken

dokuz
kolundan
dokuz
oğul türeten

dokuz
ulusun
dokuz
babasını

kara han
uluğ tengri
anamız
babamız

şamanlar
seslendi
babamız
kara han
üç oğlun

ülgen
kızagan
mergen

adına
bizi
bağışla

mehmet özgür ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir