Kızagan Tanrı

Ülgen’in
oğludur.
Göğün
dokuzuncu
katında
oturur.

Çok
kuvvetlidir
tanrı
Mars’ın
bulunduğu
gök
katındadır

Kızagan
Tanrı
savaş
tanrısıdır

Onlarca
tehlikeli
geçitlerde
orduyu
yönetir
düşmanı
yener
koruyucu
ruhun
yardımıyla

Altay
Kamı
göğe
çıkarken
Kızagan
Tanrı’yı
“kırmızı
yularlı,
kızıl
erkek
ata
sırtında,
gökkuşağı
asalı
baba!”
diye
çağırır

o
kırmızı
renkle
simgelenir

mehmet özgür ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir