Kurban Tekbiri

Kurban-ı Halil
Rehberi ve delili Cebrail Celil
Canı ve niyeti Hz. İsmail

Tekbir ederim:

Allahü Ekber… Allahü Ekber… .
Lâ İlâhe İllallahü Vallahü Ekber. Allahü Ekber Velillah-il Hamd.
“Nasrün min Allahi ve fethün karibün beşşiril mü’miniyne” Ya Muhammed, Ya Ali.” Lâ Feta illâ Ali Lâ seyfe illâ Zülfikar

Türkçesi: “Maddi ve manevi Hakk yolunda ki emeklerimizin kabul edileceğini müjdeleyen ayetin gösterdiği yolda gitmemiz için sizin himmetinize sığınırız Ya Muhammed, Ya Ali.”
Kurbanlarınız kabul, muratlarız hasıl ola.
Dergah-ı izzetine yazılmış ola.
Dildeki dileklerinize, gönüldeki muratlarınıza vasıl ola.
Kurbanlarınız kazaya kalkan, belaya bekçi ola.
Duası bizden, kabulü de Allah’tan ola.

7th June, Mehmet Özgür Ersan tarafından yayınlandı

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir