Kurban Tekbiri

Kurban-ı Halil
Rehberi ve delili Cebrail Celil
Canı ve niyeti Hz. İsmail

Tekbir ederim:
Allahü Ekber… Allahü Ekber… .
Lâ İlâhe İllallahü Vallahü Ekber. Allahü Ekber Velillah-il Hamd.
“Nasrün min Allahi ve fethün karibün beşşiril mü’miniyne” Ya Muhammed, Ya Ali.” Lâ Feta illâ Ali Lâ seyfe illâ Zülfikar

Türkçesi: “Maddi ve manevi Hakk yolunda ki emeklerimizin kabul edileceğini müjdeleyen ayetin gösterdiği yolda gitmemiz için sizin himmetinize sığınırız Ya Muhammed, Ya Ali.”
Kurbanlarınız kabul, muratlarız hasıl ola.
Dergah-ı izzetine yazılmış ola.
Dildeki dileklerinize, gönüldeki muratlarınıza vasıl ola.
Kurbanlarınız kazaya kalkan, belaya bekçi ola.
Duası bizden, kabulü de Allah’tan ola.

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir