Lisanu-l Gayb – Mehmet Özgür Ersan

Her dem ve vakit
Remizle saklanmış irfan
Diline aşina olana ayan
Ariflerdedir anahtarı
İnsansın
Bu dünyada
Gerçekleri gören göz sende
Dünyada kör olan
Ahirette de kör imiş meğer
Beden de ruhu görmeden
Batını görmez imiş bu göz
Ham hayal ve şeytanı vesvese
Engel olsa da
Hem gerçek hem rüya
Bu dünya
Zahidin vaadine ne inanayım
Dünyaya yeniden gelmiş
Dünyayı aşkına vermiş gibi
Bir ömrü bir anda satmış gibi
Bir derde bin cefaya
Zahir ömrümü vermiş gibiyim
Ne kimseye ümit verdim
Ne yücelttim kimseyi
Senden gayrı
Gönlüm derman bilmiyor
İster fakir ister zengin olayım
Kimseyle alışverişim yok
Lisanu-l Gayb
Hak yoludur salikin
Parlak düşüncenin
Üstündeki sis perdesi aralanır

Mehmet Özgür Ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir