Muharrem Oruca niyet etme – Oruç açma duası

Muharrem Oruca niyet etme

Bismişah Allah Allah
Er Hak Muhammed Ali aşkına, İmam Hüseyini Kerbelanın aşkına susuzluk orucu niyetine, On İki İmamlar aşkına, Alemler’in Rahmeti Muhammed Mustafa’nın şefaatına, Yüce Allah’ın rızasına Muharrem orunu tutmaya niyet eyledim İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri aşkına yüce Rabbim kabul eyleye Allah eyvallah.

Oruç açma duası

Bismişah Allah Allah
Ey Yüce Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttuk. Ehl-i Beyt’inin sevgisi ve muhabbeti için matem yaşıyoruz. Bizlere verdiğin nimetlerle de orucumuzu açacağız. Niyetlerimizi, niyazlarımızı ve oruçlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle Yarabbi!
Peygamberlerine kurtuluş olan mübarek Muharrem Ayı hürmetine, Nuh nebinin gemisinin kurtuluşu gibi, bizleri de Ehl-i Beyt’in kurtuluş gemisine dahil eyle Yarabbi!
Can ve baş vererek, senin Hakk yolundan ayrılmayan mazlum Kerbelâ şehitlerinin ve şehitler şahı İmam Hüseyin’in aşkına rahmetini bizlerden esirgeme Yarabbi!
Ehl-i Beyt’i hanedanı bizlerden razı ve hoşnut eyle.
Gönüllerimizi O’nların sevgisi ve nuruyla aydınlat, bizleri sonsuz sevginle kuşat Yarabbi!
Bize, ailemize ve tüm ülkemize; birlik, dirlik ve esenlik ihsan eyle.
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün, O’nun dava arkadaşlarının ve tüm şehitlerimizin ruhlarını şad eyle Yarabbi!
Orucumuzu ve yaşanılan matemi Sırr-ı Kerbelâ hakkı için kabul eyle Yarabbi!
Duası bizden, kabulü Allah’tan ola.
Dualarımızın kabulü için, tuttuğumuz oruçların kabulü için, yaşanılan matemin kabulü için; Bedir’den Kerbelâ’ya, Kerbelâ’dan Çanakkale’ye, Çanakkale’den günümüze kadar gelmiş geçmiş tüm şehitlerin canı hakkı için, Allah rızası için El Fatiha.

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir