Muharrem Orucu

Alevi inancı gereği ve yas olarak tutuğu Muharrem Orucu bu gece başlıyor.

Muharrem kelimesi dini bir kavram olup, Arapça’dan gelme bir kelimedir. Kelimenin kökü “haram” sözcüğü için bu kelimeden türemiştir. Muharrem kelimesinini Türkçe anlamı “haram olan, yasaklanan” dır.
Muharrem ayı, Hicri takvime göre birinci aydır ve Muharrem orucu da bu ayın ilk gününden başlar. Bu ay aynı zamanda Alevilerin matem ayı olarak bilinir. Bütün Aleviler için yas ayıdır. Aleviler, Muharrem ayında kimi yerlerde 10, kimi yerlerde de 12 gün oruç tutarlar. 10 Ekim 680’de Kerbela’da Yezit’in valisi tarafından şehid edilen imam Hüseyin ve 71 kişi için tutulan oruç alevilere göre aslında bir yas ibadetidir ve İmam Hüseyin şahsında bütün mazlumlara adanır.
Muharrem orucu’nun bir diğer özelliği de insanin kendi iç benliğine yönelmesi, yanlışlarını-doğrularını, eksilerini-artılarını hesaplaması ve bütün bunların sonucunda daha iyiye, doğruya, güzele yönelmesidir. Muharrem orucu, bütün bu özellikleriyle önemli bir ibadettir.
Muharrem Orucu nasıl tutulur?
Kurban Bayramının 1. gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20. günün akşamı Muharrem Orucu için niyet edilir ve oruç başlar. Niyet edildikten sonra gün doğumu ile gün batımı arasındaki sürede hiç bir şey yenilmez ve içilmez. Gün batımı ile iftar açılır.
Muharrem Ayının Önemi
1. Oruç
2. Hicri takvimin başlangıcı olması
3. Hz. Hüseyin ve evlatlarının Kerbela’da şehit edilmesi
Aleviler, Muharrem Ayında Neden Oruç Tutarlar
10 Ekim 680 de Hz. Ali’nin oğlu ve Hz. Muhammet’in torunu Hz. Hüseyin ve sevenleri (toplam 72 kişi) Kerbela’da acımasız bir şekilde katledildiler. Aleviler bu acı olayı kınamak için, her yıl Muharrem Ayının onuncu gününden başlamak üzere, 12 gün oruç tutarak yas tutarlar. Aleviler Muharrem orucu ile Hz. Hüseyin`in şahsında Ehlibeyte bağlılıklarını dile getirirler ve ayni zamanda zalimin zulmünü lanetlerler.
Muharrem Orucu Süresince Neler Yapılmaz
1. Su içilmez (Ancak hoşaf, ayran vb. sulu gıdalar alınabilir ama bardakla, tasla kafaya dikilerek içilmez, kasık kullanılarak içilir.)
2. Çamaşır yıkanmaz.
3. Traş olunmaz.
4. Sigara, içki içilmez.
5. Hayvan kesilmez, et yenilmez.
6. Soğan-sarımsak-yumurta yenilmez
7. Ağaç kesilmez.
8. Böcek öldürülmez.
9. Kokulu maddeler koklanmaz.
10. Cinsel ilişki olmaz.
11. Süslenilmez.
12. Aynaya bakılmaz.
13. türkü söylenmez.
14. Oyun oynanmaz.
15. düğün olmaz.
16. Cem yapılmaz.
Muharrem Orucuna Niyet Edilirken Okunacak Dua
Bismişah Allah, Allah
Hak Muhammed Ali aşkına
Şehitler serdarı İmam Hüseyin aşkına
Kerbela meydanında şehit düşen masumların aşkına
Oniki İmam, Ondört Masumu-u Pak, Onyedi Kemerbest efendilerimizin hürmetine
Hz. Fatma Ana’nın şefaatine
Hazır, gaip gerçek erenlerine himmetine niyet ettim yarin matem orucunu tutmaya
Niyetimiz kabul ve makbul ola
Hak dergahına yazıla
Evliya kerimine, İmam Hüseyin demine Allah eyvallah
Gerçeğe Hü.
Muharrem Orucunu Açarken Okunacak Dua
Bismişah Allah, Allah
Niyetlerimiz kabul, lokmalarımız makbul, muratlarımız hasıl ola
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların, Oniki İmamların, Ondört Masum-u Pakların, Onyedi Kemerbestlerin dergahına yazıla
Kerbela şehitlerimizin, gelmiş geçmiş cümle ulularımızın, atalarımızın ruhu revanları şad u handan ola
Allah bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, ve her türlü kötülüklerden koruya
Bizleri Ehlibeytin katarından, didarından ayırmaya
Cümlemize sağlık, huzur, birlik, dirlik, hayırlı kazançlar ve hayırlı kısmetler nasip eyleye
Gerçeğe Hü.

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir