Muhyiddin İbni Arabi’nin Hz. Fatıma ve Tüm Ehlibeyte Duası

Allahım! Cenabı Fatıma’ya babasına, kocasıba, çocuklarına sonsuz ilminin kuşattığı şeyler sayısınca salat et! Allah’ım! İnsan şeklinde tecelli eden kutsal cevher, evrensel ruhun sureti, akıl âleminin biriciği, neberi hakikatin parçası alevi nurların parıldama yeri. Fatıma sırlar kaynağının özü, cehennemden kurtulan ve sevenlerini cehennemden kurtaran, gönül gözü ağacanın meyvesi kadınlar alaminin sultanı, kadri yüce, kabri meçhul Resuller Sultanı’nın göz nuru Betül Zehra’ya salat ve salam et!
Ey Resullerin en mükemmeli! Müşriklerin (Allah’a ortak koşanların) şirklerine, yalanlarına göğsün daralmasın, asla önem verme. (Hak, kuvette değil, kuvvet Hak’tadır. La Havle ve la Kuvvete illah billah. Allah’ten gelen dışında güç ve kuvvet yoktur.)
Her emrine galip, kudret ve kuvvet sahibi olan Rabbin, müşriklerin O’nu, şan ve azametine layık olmayan sıfatlarla vasıflandırılmalarından münezzehtir.
Nebiler ve Mürsellere, veliler ve Sıddıklara, imam ehline, irfan ehline, selam olsun. Gerek hal(oluş) gerekse kal(söz) olarak hamd ü sena, âlemlerin Rabbi olan Allah-u Teala’ya olsun.
Ey Allah’ın Resulü! Salat ü selam senin üzerine olsun.
Ey Allah’ın sevgilisi! Salat ü selam senin üzerine olsun.
Ey Allah’ın dostu! Salat ü selam senin üzerine olsun.
Ey Allah’ın Peygamberi Salat ü selam senin üzerine olsun.

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir