Müminin gönlü kâbeye benzer.. – Canan

Müminin gönlü kâbeye benzer…
Kâbeye varan,ayağı ile yürür …
Gönül isteyen yüzü üzere yürüse gerek…
Onun için âşıklar yüzleri yere sürerler …
Kâbeye gidene kılavuz gerek…
Gönüle gitmek için O’nun nazarının kılavuzluğu yeter…
Gönüle Allah yoldaş oldu ise …
Müminin kendinden içe kendini bulması yeter…
Ve hem Kâbede ehram giyerler …
Hakkı batıldan seçmek ehram giymeğe benzer…
Kendi nefs havasını tepelemek,Kâbede kurban kesmeye benzer…
Geçmiş Amür Safaya kalan Ömür Merve’ye benzer…
Geçmiş günahına pişman olmak…
Safa ile Merve arasında yürümeye benzer…
Tövbe istiğfar ile yürümek …
Kâbe’yi tavafa benzer…
Sâkinlikle yürümek ,Arafat’a varmaya benzer…
Kâbeye varan dört yerde tavaf kılar…
Gönülde dahi dört nurani tavaf var…
Evvel sağında korku nuru tavafı…
İkinci solunda rica nuru tavafı …
Üçüncü önünde muhabbet nuru tavafı …
Dördüncü ardında şevk nuru tavafı…
Ve hem Kâbe’ye varanın ihramı var…
Müminlerin dahi var…
Kendi teni,ayali,malı ve hısımları ihramıdır…
Ve hem dünyada mezarlıklar var…
Burun mezarlıklara benzer …
Amma burun iki deliklidir …
Bir delik damağa gider…
Bir delik boğaza gider…
Mezar dahi iki deliklidir …
Biri Cennete,biri dahi Cehenneme gider …
Devletli kişi odur ki ,canını gafletten uyarır ve halini bilir…
Ve hem dünyada gayıp var…
Cennet,Cehennem,arş,kürsü,levh,
kalem,melekler …
Bunların adları bilinir lakin görülmez,gayıptır…
O kime razı gelirse kim mümin olur içinde yanan nûru ulaşırsa bu bilgiler O’nun tarafından üflenir …
Âşk Ol’sun…Huu Huzur’u Pir’im…

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir