NE OLURSAN OL

Paranı ver, gönlünü ver canını ver ama sırrını verme.
Günlerini say, kazancını say, büyüklerini say ama yerinde sayma.
İşini beğen, aşını beğen, eşini beğen ama kendini beğenme.
Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama sakın boş verme.
Fidan büyüt, çocuk eğit, yoksul besle ama kin besleme.
Davet et, Hayret et, ülfet et, affet ama ihanet etme. Kitap oku, meslek oku, dünyayı oku ama lanet okuma.
Elini aç, gözünü aç, kapını aç, ama ağzını açma. Sınıfını geç, hayatını geç, rakibini geç ama gülüp geçme Gönül al, dost al, yoldaş al ama beddua alma.
Yaklaş, tanış, konuş, uzaklaş, ama uşaklaşma.
Doğrul, sayrıl, evril, devril ama eğrilme.
Hislen, tasalan,, seslen, uslan ama paslanma.
İtil, ütül, atıl, katıl, ama satılma.

Nadir Ersan (Seyit)

Efendimlerden aktarımla…

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir