Nefis Çeşitleri

Nefsi Emmare: Kötülüğü emreden ve bundan zevk alan nefistir…
Nefsi Levvame: Kötülük yaptığında bundan pişman olup af dileyen nefistir…
Nefsi Mülhime: Allah’tan ilham alan nefistir…
Nefsi Mutmainne: Tatmin olmuş nefistir
Nefsi Radiyye: Allah’tan razı olmuş nefistir…
Nefsi Marziyye: Allah’ın razı olduğu nefistir…
Nefsi Kamile: Olgunluğa ermiş nefistir…

8th September, Mehmet Özgür Ersan tarafından yayınlandı

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir