Nefs

Nefs; nefes çar anasır ya da dört ana unsurdan hava yani heva, heves anlamına gelen bizi istek, arzu ile birşeyin peşinden koşturan Hakkın bize emanetidir.

Kötü yok edilmesi gereken birşey değildir. İnsan onu istese de yok edemez. Gem vurulması gerekendir. Denge de tutulması gerekendir.

Kim nefsini bilir Rabbini bilir Muhammed Mustafa Efendimiz bunu bildirmiştir.

Hünkar’ ımız yedi başlı ejderhaya benzetmiştir.

Dervişleri tahta kılıçları ile onu yok etmeye gayret sarf etmişler.

Hünkar’ımız Makalat adlı eserinde Dört Kapı Kırk Makamlı Üçyüz Atmış Pencereli bu şarda yani vücut binasında cami olan bu binada olduğunu her şeyin söylemişlerdir.

Mevlana Hudavendigar ve diğerleri ise 7 mertebeli, 7 merkezli bir bina da nefsin teskiye ve terbiyesini önermişlerdir.

Mevlana yine nefis atına gem vurun demiş yok edin dememiştir.

Nefs önce nefesle terbiye edilir. Tevhid halkasında Sura üfürmeden kıyam olmaz.

Maddesiz mana olmayacağı açıktır.

Önce dilde sonra gönülde zikirle yani sevgiliyi anarak başlar her şey.

Vücut küçük bir evren evren büyük bir insandır.

Yolda sensin yolcu da sen han da sen gündüz gece giden de sensin unutma.

Nefes al derinden nefes Israfildir. Suruna üfler ve kıyamın başlar. O zaman zikrin her nefes alışınca olsun. Sayısını sorma sevgiliye sesini duyura kadar o sana aldığın her nefeste diyor unutma.

Cami sensin Cemde sensin kendi caminde C-Cebrail-Akıl, A-Azrail-Ömür, M-Mikail-Kalbin, I-Israfil-Nefes ise;

Ömrün boyunca önce Akılla sonra Kalble Hakkı her nefeste An Daimi Namaz Daimi Salatta Cemal Cemale dur.

Daim Huzurda olursan sevgiliyi incitmez her nefeste nefsine uymayıp salatta olursun.

Vesselam

Aşk ile

Özgür Bektaşi

04 Mart 2019 Kartal

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir