On yedi Kemerbest kimlerdir? – Mehmet Özgür Ersan

On Yedi Kemerbest; Hz. Muhammed’e, Hz. Ali’ye, Ehlibeyt’e bağlı kırklar meclisinin üyeleri arasında bulunan, Hz. Ali tarafından kemerleri bağlanmış olan onyedi önderdir. On yedi Kemerbest’in çoğu Ehlibeyt yolu için şehit olmuştur.
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın Miraç Gecesi dönüşü uğradığı Kırkların Cem’inde bir üzüm tanesi ezilip engür edilip içildiğinde kırk kişide mest olup; semaha kalkıp; Peygamberimizin başındaki imamesi düştüğünde Allah’ın isteği ile ilk sekiz kişiye Hz. Ali daha sonrakilerde Hz.Selman-i Faris’in kuşattıkları on yedi kişi şunlardır; İslam tarihinde bu 17 kişiye Kemerbest-i Handan adı verilmiştir.

1.Salman-ı Farisi;(150 yaşlarındayken Medain’de vefat etti.)
2. Muhammed; (Ebubekir’in oğludur. Mısır valisi iken, Medi oğlu Muaviye tarafından şehit edildi.)
3.Malik Ejder; (Muaviye tarafından zehirletildi)
4.Yaser oğlu Ammar; (Sıffın savaşında şehit edildi)
5.Veysel Karani ; (Sıffın savaşında şehit edildi)
6.Ebu-zer-i Gaffari;(Rebeze çölüne sürüldü. Eceliyle vefat etti. Cenazesini Hz. Ali defnetti.)
7.Huzeyme ibn-i Haris;(Sıffın savaşında şehit edildi)
8.Bedi-i Hazai oğlu Abdullah ;(Sıffın savaşında şehit edildi)
9.Haris oğlu Abdullah;(Sıffın savaşında şehit edildi)
10.Ebül-Heyşemut-Tahani;(Sıffın savaşında şehit edildi)
11.Haris-i Şeybani;(Sıffın savaşında şehit edildi)
12.Utbe oğlu Haşim ;(Sıffın savaşında şehit edildi)
13.Ebu-Huzeyfe oğlu Muhammed ;(Mısır’da şehit edildi)
14.Kamber Ali Sultan ;(Haccac-ı zalim tarafından şehit edildi)
15.Vazza oğlu Mürtefi;(Sıffın savaşında şehit edildi)
16.Kays-i Hemadani oglu Sa’d;(Sıffın savaşında şehit edildi)
17.Abbas oğlu Abdulllah (Ne şekilde vefat ettigi bilinmiyor)

İkinci bir kaynakta ise şöyle geçmektedir;

1.Selmanı Faris,
2.Ammar Bin Yaser,
3.Malik Ejder Bin Haris,
4.Muhammed Bin Ekber,
5.Veysel Karani,
6.Ebu Zer Gaffari,
7.Hüzeyme İbni haris,
8.Abdullah İbni Yedil-Haza-i
9.Abdullah Bin Adil el Haris,
10.Cafer-i Tayyar,
11.Hz.Ebu Eyyubi Ensar,
12.CAbir İbni Abdullah El Ensar,
13.Gamber,
14.Seydil Farraş,
15.Fazlı,
16.Ebu Derda,
17. Kamber

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir