Ortadoğu sokaklarında

Unuttuğun her yangın boy veriyor kapında
Katledilen her canlının son sözü
Ölürken bile yürekleri harlayan sevgi
Onlar da açık mavi bir gökyüzü istediler
Saçlarına toz konmayan güzel bir hayat
Sesini gizle ey çocuk
Bir yaz daha hep öyle kalsın ince rüzgarıyla
Dönmesin dağlardan akan magması lav olup
Gökden yağan misket bombalarına

Yüreğim senindir
O bütün yeryüzü
izi hiç silinmeyecek bir yara olurken
Mülk yalanı kalsın
Bu kilden balçık yığınına diyedir
Sabahın geceye dönmesi
Söz tükenir sanma bu yavuz itler gelince
Adını bağışlar bize hayat elbet
Tüm çiçekler duysun diye
Şu çürümüş bedene
Şairler söyleyecek birşey bulsun diye

O güzel insanlar
Yürekleri dağ kadar
Nice fikir nice sözleri boşa çıkardılar
İns ü cin ile cem eylediler
Ortadoğu’nun bu son kavgasında
Gönüllere bin bir huzur
Her yüze bir renk geldi
Yazıya gizem ve sihir
Şiire ahenk geldi
Yüreklendirdi
Toprağı bitişik benim göğümü
Göklere değiyor toprak
Tutkunun yüceliğinde
Hiçlikten sıyrılan bu ten
Tutmasan ellerinle taşacak
Kendini yakacak esmer kız
Ne eksilen ne artandır bu boş bitevi hayat
Silkin artık tutkularındır seni kanatlandıran
Ülkene gelen bahardır
Ortadoğu sokaklarında

Mehmet Özgür Ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir