Peygamberin Mirası Fatma Ana’nın Elinden Alınan Mirası

Kur’an :
“Süleyman Davud’a varis oldu: “Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur” dedi.” [1] Doğrusu, benden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Katından bana bir oğul bağışla ki, bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim! Onun, rızanı kazanmasını da sağla.” [2] Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Peygamber miras bırakmaz, aksine onun mirası fakir ve yoksul müslümanlar içindir.”[3] Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Biz miras bırakmayız, bıraktığımız şey sadakadır.”[4] İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fatıma (a.s) ve Abbas bin Abdulmuttalib miraslarını talep etmek için Ebubekir’in yanına geldiler. Ali de onlar ile birlikte gitti. Ebubekir şöyle dedi: “Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: “Biz miras bırakmayız. Bıraktığımız her şey sadakadır.”Ebubekir daha sonra şöyle dedi: “Peygamberin ailesinden olanların geçimi benim sorumluluğumdadır.”Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Süleyman Davud’a varis oldu ve Zekeriyya şöyle dedi: “Bana ve Yakup ailesine varis olsun.”Ebu Bekir şöyle dedi: “Benim dediğim geçerlidir. (Olay benim dediğim gibidir. Ben Peygamberin sözlerini sizlere aktardım.) Allah’a yemin olsun ki sen de benim bildiğim şeyi biliyorsun.”Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Ama Allah’ın kitabı (Önceki peygamberlerin miras bıraktığı hususunda açık bir şekilde) açıklamada bulunmaktadır.”Onlar (Ali, Fatıma Abbas) artık bir şey demeden geri döndüler.”[5] [1] Neml , 16
[2] Meryem, 5,6
[3] Kenz’ul-Ummal , 30454
[4] a. g. e. 30458
[5] a. g. e. 14101

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir