RIZA Şehri – mehmet özgür ersan

Alevilerin ütopyası

Herkesin birbirini rızasını almadan

hiçbir şey yapmadığı,

Kulun hakkının hiçbir kulda kalmadığı bir şehir.

 

1. Rıza Kenti’nde Kimsenin Malı-Mülkü Yoktur Ve Kimse Kimseyi Sömürmüyor
2. Rıza Kenti’ne Bir Dünyalının Yolu Düşer ve Şaşırır Kalır
3. Rıza Kenti’ni Ozanlar da Değişik Biçimlerde İşlemişlerdir
4. Aleviliğin Rıza Kenti, Karmatilerin Başkenti Al-Ahsa/Lahsa’dır, Onun Özlemidir
4a. Nasır Husrev anlatıyor: Karmati Başkenti Lahsa Zamanın Dünyasının Hiçbir Kentine Benzemiyordu
4b. Bu Kentte Kimsenin Özel Mülkü Yoktur , Alışveriş de Parayla yapılmaz…
4c. Lahsa Kentinde Herşey Ortak Olduğu gibi, İnsamların İnanç Ve Davranışlarında Tam bir Özgürlik Vardı

 

resim :Sekizincisi imam, Hz.İmâm Aliyy’ür Rızâ,

kaynak : İsmail Kaygusuz

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir