ŞAH İSMAİL’İN Hünkar Hacı Bektaşi Veli torunu ŞAH KALENDER ÇELEBİ İÇİN YAZDIĞI DEYİŞ…

İki alemde sultandır Kalender
Kadimi küfr-ü imandır Kalender
Kalender’dir hakikat sırr-ı keyneyn
Emir-i Hayy-i fermandır Kalender

Kalender Mustafa vü Mürteza’dır
Zihi cism ile hem candır Kalender
Cihan içinde sertapa bürehne
Şehin aşkına kurbandır Kalender

Misafirler ki mest-i cam-ı Hak’tır
Visal-ı Şah’a mihmandır Kalender
Cihanın devrini buldu gıda nuş
Acayip ehl-i imandır Kalender.

Geç imdi şöhret-i alem göründü
Hisaba cümle ihsandır Kalender
Velayet Ka’besin açtı Hatayi
Gulam-ı şah-ı Merdan’dır Kalender

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir