ŞEHİT EDİLEN ONDÖRT MASUMU PAKLAR

1-Aliyelmürteze oğlu Muhammed Ekber Ömer’in Fatıma’yı darp edişiyle Hakka yürüdü.
2-İmam Hasan Abdullah 7 yaşındayken Amr oğlu Talha tarafından şehit edildi.
3-İmam Hüseyi oğlu Abdullah.2 yaşındayken Kerbela katliamında Ezrak oğlu Utbe tarafından şehit edildi.
4-İmam Hüseyin oğlu Kasım 3yaşındayken Kerbela katliamında Huzme Kahili tarafından şehit edilmiştir.
5-Ali Zeynel Abidin oğlu Hüseyin 6yaşındayken Neval oğlu Muaviye tarafından şehit edildi.
6- Ali Zeynel Abidin oğlu Ksım 3- Yaşındayken Adeb oğlu yezit Senan tarafından şehit edildi.
7-Muhammed Bakır oğlu Aliyül’eftar 4- yaşındaykenHamid-i Dımışıkı tarafından şehit edildi.
8-İmam Caferi Sadık oğluAbdullah Asgar 3- yaşındayken Urban tarafından şehit edilmiştir.
9-İmam Caferi Sadık oğluYahya-el Hadi 3- yaşındayken Halifenin gözleri önünde Mahmut Kufi Oğlu Abdullah tarafından şehit edilmiştir
10-iMAM Musai Kazım oğlu Salih 3- Yaşındayken Abdullah oğlu Osman tarafından şehit edilmiştir.
11-İmam Musai Kazım oğlu Tayyib 7- Yaşındayken İbrahim Dımışkı oğlu Yusuf tarafından şehit edilmiştir.
12İmam Muhammed Taki oğlu Cafer Tahir 4- yaşındayken İbrahim Dımışkı oğlu Yusuf tarafından şehit edilmiştir.
13-İmam Hasan El asgari oğlu Cafer 1- yaşındayken İbrahim Dımışkı oğlu Muhammed Nasır tarafından şehit edilmiştir.
14- İmam Hasan El Asgari oğlu Kasım 3- yaşındaykenİbrahim Dımışkı oğluMansr tarafından şehit edilmiştir.

Canlar ve ehlibeyt dostları Kerbela ve daha sonraki zaman diliminde emevi abbasi ve Muaviye dönemlerinde Ehlibeytte yapılan zulümleri iyi okumalıyız ve o muharrem ayında Kerbelayı çok iyi okumalıyız.

Saygı ve hürmetlerimi tüm Ehlibeyt dostlarına sunarı

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir