Şeş Cihet

Yarana yaşamdan sağıltım isterken
Sana bağlanmayan yardan
Yara üstüne yara açılmış handan
Ne sana ne vücut sarayına em olur
Bir sabah yeliyse unut gitsin

Gece karanlığında yalvaran görür açıkça
Tanrıdan karşılığını
‘Ey kulum bütün dediklerini işittim
Ne dilediysen benden hepsini verdim
Çekinme dile benden ne istersen
Yok yoksulluk var varsıllık iste
Hepsini sana rahmetimle bahşettim’ dedi

Gaz yağı kokan yaşamımız nasıl dönüşecek
Gördün işte böyle işleri de varmış dünyanın
Emek hırsızları katiller bu sömürgenler
Kimseyi bırakmıyor kendine ki yüzü gülsün

Dünya dönsün dursun namın yürüsün yeter diyor herkes
Susmanın biley taşında aşınmasın sözcükler
Hak edilmiş bir dil’den sessizce kendine kovuldun
Dilinle zülfikar ol ki kesilsin zulüm çarkı

Dondu iliştiğin akış sessizce
Ördün duvarsız hücreni kendince
Bir bakışın fırtınasına tutuldun
Cinnet dindi ten giyindi
Gökten yere birçok Hak söz indi
Artık susma haykır bildiğini dile getir

Sırnaşık köksüz sarmaşık değilsin
Kuruyan etindeki yankıdır
Bulanık mühür kavminin kan tutmuş terekesi
Yokluğun uzakta batan günün koynundaki ıslak deniz

Incecik servi dalı gibi güzelken hayat
Kendi renginde eriyen bu seni bekleyen
Güneş yüreğinin o ipince ipek kınında
Kalıplara dökülmüş bir akkor unutma
Kılıçsan bir Ahi’nin elinde çelikleşirsin ancak

Bir kütük kadar yanık kara göğün koynunda
Hüzünlü bir yara gibi sıyrıldı kalktı kabuğu yüreğinin
Unuttuğun her yangın ocağına düşüyor artık
Katledilen her canlının son sözü ölürken
Yürek dolu bir sevda değil mi ki

Civit mavisi bir rüzgar saçlarını dalgalandırıyor
Sesinde gizli güzel hayat yeşeriyor
Bir yaz özlemi gibi hep böyle kalsın
üşütmeyen ince bir rüzgar gibi

Yüreğidir genç ölünün yeryüzünün izi hiç silinmeyecek yarası
Bazen Berkin bazen Ali Ismail bazen
Ethem olur konar avuçlarına bereketli bir yağmurdan ağıp

Mülk yalanı kalsın sana
ey sabah akşam ve gece de
Haykıran kötülük
Söz tükenir sanma sen gelince aşk gibi
Incecik bir servi dalında salkım söğütte
Saklı güzel bir hayatla

Saklandığın yeter bu dehlizden
Bağışla en güzel adlarını onLara
Tüm çiçekler adına duysun katiller
Katledildikçe düştükleri yerden çoğalır
Kır çiçekleri

Ozanlar bir şey bulsun artık yeryüzü denen
bu çürümüş bendende ondan gayrı ne var
Olanda olduranda tecellisinde ellerinin yalnız senden
Zatı sıfatı filinde gizli nice faillerin

Düştüğümüz yer aşağının aşağısı ey insan
Olanda olduranda senden
Yok başka bir cehennem yaşadığımız
ve var ettiğimiz bu çürümüş bedenden başka
Şeş cihetten tecellisini bilirsek gerçeğin
Enel Hak denizinde ellerimizle kurarız yeniden bir cennet

Mehmet Özgür Ersan14 nisan 2017 Maltepe

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir