seyr-u süluk – mehmet özgür ersan

Tasavuf yolunda bir mürşit rehberliğinde çıkılan yolda derviş talip olduğu yolda yedi aşamadan geçer.

En büyük mürşid manasına gelen Şeyh-i Ekber 1240’da Şam’da vefat eden Muhyiddin İbn Arabi’dir.

Müridler-Dervişler-Talipler Allah’a yakınlık derecelerine ulaşmak için bir yol izlerler bu manevi yolun adı seyr-ü süluk adı verilen yedi makamdan geçer.

Birincisi tövbedir.

Günahlarından pişmanlık duyarak doğru yola dönme.

İkincisi vera’dır.

Yani doğruluğu şüpheli şeylerden kaçınma.

Üçüncüsü zühd’dür.

Yani dünya zevklerinden el etek çekme.

Dördüncüsü fakr’dır.

Yaratıcı’dan başka her şeyden vazgeçme, elin de gönlün de boş olması anlamındaki fakirlik.

Beşincisi sabır’ dır.

Yani başa gelenleri çekme, başa gelen musibetlerden ötürü şikayetçi olmama.

Altıncısı tevekkül’dür.

Yani bireysel iradeyi terk edip,gerekleri yerine getirdikten sonra işi Allah’a bırakma.

Yedincisi rıza’dır.

Yani Hak’ın kendisi hakkındaki tercihinin insanın kendi için yaptığı tercihten daha iyi olduğunu kavrayarak,halinden yakınmayı bırakma, haline razı olma.

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir