Şiir ve Felsefe

yazmak zaman işidir.
şair zamana düşmandır.
şair baştan işiyle iveşmek zorundadır.

Şiir gerçekliğin nasıl olması gerektiğini buyurur hayata…

Yürekten yazılmış şiir gerçekleri yeniden sorgulayandır.

Bir tek şiir yürekten yeniden yazılırsa bütün gerçeklik yeniden yazılır.

Varolan gerçekliği hayallerin hizasına sokan şiirdir.

Dünyanın değerini belirleyen şiirdir.

Şiir bir kişinin yeniden düzenlediği bir dünyadır.

Felsefe hayallerin gerçeklere egemen olma savaşıdır.
Şiirle felsefe ikisinin de bulunmadığı bir yerde buluşurlar. Felsefede yaratıcılık anları, hayal ile gerçeğin tam eşit olduğu anlardır.

Kendisi için de, bütün insanlar, insanlık içinde felsefe, kişiyi insan kılma uğraşısıdır.
Felsefe bir türlü olmayanı yapmaya çalışmaktır- ya da hiç olmayacak olanı, olması gerekendir diye oldurmaya çalışan…

Felsefe, bir kişinin, şimdiki, o andaki, belirli bir durumunu, gelecek bütün zamanlar için geçerli kılma uğraşıdır.

Felsefe hiç olmayacak olanı ya da bir türlü olmayanı oldurma çabasıdır.

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir