Slogan/ düşünce kırıntıları

Güçlü politik sloganlar dünyayı ikiye ayırır; ideolojinin dünyası. Bu sloganlar birlik içinde çalışır, insanları kendi duyarlılıklarının yörüngelerine çekerek sloganın kendilerine ait olduğunu hissertirmeyi amaçlar.

Politikacılar mutluluğun cazibesi bir gözlemden kaynaklanır. Danimarkalılar mutluluğun kaynağının sosyal devlette onun sağladı kusursuz sağlık hizmetleri olduğunu savunurlar. Madem ki dış etkiler insanların mutluluğunda bu denli kritik bir rol oynuyor, i halde politikacılar da dış etkileri şekillendirebilir.

Hazlar yalnızca tutkuları doyurur, onları tamamlayamaz, insanı doygun ancak mutsuz halde bırakır. İkinci insanlar bu tutkuların kölesi haline gelirler ve bu esaretin yarattığı mutsuzlukla acı çekerler. Üçüncüsü, bu kölece mutsuzluk, insanlar mutlu olmaya hakları olduğunu düşündükleri halde mutlu olmadıklarında iyice azarlar.

Politik hesaplar insanların hiçbir suretle insanın mutluluğunu sağlayamazlar. Hesaplar insanlara yardımcı olmaz, yalnızca onlara birer piyon gibi davranır. İnsana yabancılaşmış ve modern mutsuzlukla daha çok ilgisi olan karar erk insani sempatilerin yoksunluğuyla hareket ederler. Oysa sosyal işbirliği mutluluğu bir şekilde sağlar.

Ama eksiktir bireye inmedikçe sorunu çözemez. Tek başına insanın mutsuzluğunu sefaletini engellemekten geçtiğini düşünmek ve tatminkarlık hissi mutlu hissettirmeye geçici olarak yetse de ideal bir dünya yaratmaya yetmez.

Mehmet Özgür Ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir