Sofra Gülbengi

Sofraya otururken edilen dua:

Bismişah Allah Allah
Evvel Allah diyelim,
Kadim billah diyelim,
Geldi Hak lokması hak versin biz yiyelim
Gerçeğin demine hü diyelim Hü.

Lokma yedikten sonra edilen dua:

Bismişah Allah Allah
Elhamdülillah Elhamdülillah
Sümme Elhamdülillah
Nimeti Celil bereketi Halil
Şefaati Resul inayeti Ali Himmeti Hacı Bektaşı Veli
Bu gide ganisi gele Hak Muhammed Ali bereketini vere.
Yiyene helal yedirene delil ola
Pişirip getirenlerin elleri ağrı dert görmeye.
Yüce Allah kazananların kesesine Halil İbrahim bereketini vere
Arta eksilmeye taşa dökülmeye
Bir lokması bin kazayı belayı defetmiş ola.
Lokmalarımız daima Hak yoluna nasip ola.
Cümlemizin hanesine boz atlı Hızır uğraya.
Allah kabul eyleye defterine kayıt eyleye.
Gerçeğe Hü Mümine Ya Ali .

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir