Tanrı – mehmet özgür ersan


Tanrı 
var olmasaydı
din yine kutsal
ve tanrısal olurdu

Tanrı
Tanrısallığını
sürdürmek için
var olmasına
bile gerek
olmayan
tek varlıktır

tinsel gelişim
bireyin kendi
kendisiyle gerçekleşir
ancak
oysa dünya hep birlikte
topluca düşünen insan
sürülerinden oluşur

tanrıya sığınmış
tinsel aşama aşama
yükselişi
şeytana
ya da hayvansallığa
sığınmış ise aşağıya
inme sevincidir

öteki insanlar
angaryacı sürüsüdür
ahır için yaratılmışlar
meslek denilen şeyleri
uygulamak için
kamil insanların
uğraşları
yalnız hak içindir

tanrı bilim nedir
tanrıyı bile bilir mi
insan olsa olsa düşüş
birlikten ikiliğe düşüşün
şokuyla bildiğini sanır

aylaklık genel bilgiyle
donanmış adamdır
zevk duygusu bizi
şimdiye bağlar

çalışmak ise
güvenliğimizi
kollayıp gözetme
bizi geleceğe bağlar

kendini zevkle
bağlayan kişi
aşağı doğru yuvarlanırken
çalılara tutunmak
isteyen onu koparan
onla sürüklenen kişidir

insan her şeyden
önce kendisi için
bir büyük adam
bir ermiş olmak
için uğraşmalı

İnsanlar
Hepsi de
Korkunç
Tutkuların
Kurbanı

Nedir
Aşk
İnsanın
Kendinden
Çıkma
Gereksinimi

İnsan tapınan
Hayvandır
Tapınma
Kendini
Adama
Ve sevişmek

Her aşkın
Bir sevişme
Olduğu gibi

En çok
Sevişilen
Varlık en üstün
Varlıktır

Bu yüzden
Tanrı
Her bireyin
En yüce
Dostudur

Bitip tükenmez
Sevgi kaynağı
Olarak

Şarkı söyleyen
İnsan kurban veren
Ve kendini kurban
Eden insandır

Geri kalanı
Kırbaçlanmak
Üzere yaratılmıştır

Halktan
Sağduyudan
Yüreklilikten
Esinlenmeden
Ve açıklıktan
Sakınalım

Şeytanın baştan
Çıkarıcı
Kılıklarından
Biridir
Ölümsüz
Venüs
Uçarılık
Baştan çıkarıcılık
Delişmenlik
Düşçülük

İnsanın
Kendi kendisi için
Büyük bir insan
Ve bir ermiş olması
İşte en önemli şey

Tanrı herkesin
Baş oyuncu
Olduğu bu trajedide
Her zaman ki
Dert ortağıdır

Mehmet Özgür Ersan  23.01.2014

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir