Tevella ve Teberra Nedir?

Tevella ve Teberra Nedir?

Tevella: Tevella; Hz. Muhammed’i, Ehl-i Beytini ve masum soyunu sevmek demektir. Onlara bağlanıp itaat etmektir. Alevi İslam inancında temel esaslardan biriside “tevella”dır. Yüce Allah Kuran ayetlerinde, Hz. Peygamber de bir çok hadislerinde “tevella”dan, yani “Ehl-i Beyte, soyuna sevgi ve bağlılıktan” bahsetmişlerdir.

Bu sevgi ve itaat Allah’ın ve Peygamberinin emridir.
Şura Suresi 23 ayette ” Ey Muhammed! İnananlara de ki: Size getirmiş olduğum kurtuluşa karşılık bir ücret istemiyorum, yalnızca yakınlarıma ( Ehl-i Beyt) sevgi ve bağlılığınızı istiyorum”.

Teberra:
Allaha Resulü’ne ve onun Ehl-i Beytine düşman olanlardan uzak olmaktır. Onların düşmanlarını sevmemektir.
Ahzap Suresi 57. ayette; “Gerçekten de Allah’ı ve Peygamberini incitenlere Allah, dünyâ da da lânet etmiştir, âhirette de ve onlara, horlayıcı, aşağılatıcı bir azap hazırlamıştır.
Tevellanız-Teberranız kabul ola, yüzünüz ak gönlünüz pak ola.

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir