Turab

————————————– ruhun turabı dünyadır

Sol yanımı karartmadım hiç
Kalbim Canım Hak evim
Ezberlenmiş gerçeklerin
Kölesi olmadım hiç
Yaşamadan hiç bir
Gerçeği söylemedim

Fakirim evet fakir
Fakrımı bilmek tek derdim
Fakirlik etten ekmekten
Yelekten gömlekten
Mahrum olmak değil

Fakr acizliğini bilmek
Hayatın gerçeği karşında
Rüzgarda yaprak
Deryada damla kadar
Hiç olduğunu bilmektir

Tüneği olmadım kimsenin
Tünemedim hiç bir dalada
Özgür olmak
Kula kulluk etmemek
Tek derdim
Mihnet ile müteşekkir
Olmadım insanlara

Sağ ol Var ol Nur ol
Dört yanın sur olsun derdi
Seyit Deli Mehmet Dedem
Sağ olmak
Var olmak
Nur olmak güzel
Hizmet etmek birbirimize

Yoksa gebe olmak
Muhtaç olmak
Mihnet etmek bize göre değil
Beşer denen bu varlığa

Bağlandıysan bir gerçeğe
Olmasın Haktan
Başka gerçeğe kul
Ne değerin pul olur
Ne düşersin yere bunu bil

Turap olmak değil ki
Yere düşmek
Eğer bilirsen gerçeği
Olursan gerçeğe kul

Aklım fikrim can evim
Turab ol düş toprağa
Toprağa tohum ol
Beşer olsun
Hizmet ile İnsan
Cemal görsün
Kemal bulsun

Mehmet Özgür Ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir