TÜRBE ZİYARETİ NASIL YAPILIR?

Ziyaretçi, Türbe girişinde, yatır bölümünden önceki ayakkabılarını çıkanr, eşiğine niyaz eder. Sonra ayağa ayaklarını mühürler ve şu tercümanı okur:
“Bismi Şah Allah Allah!

Es-selam ey mihriban-ı bargah-i Kibriya girişte kalkar,
Es-selam ey cansiperan-ı tarık-ı evliya
Es-selam ey sahiban-ı abd-ü ikrar-ı mezid
Es-selam ey tabian-ı şer-i pak-i Mustafa!
Ber-cemal-i Muhammed, Kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin, Ali-ra bülende salevat” (Salevat getirir).
Sonra, eşiğine basmadan, sağ ayağını ileri atarak, türbe içine girer, sanduka çevresine niyaz ederek dolaştıktan sonra yatan ayak ucuna varıp yine ayakta şu tercümanı okur:

“Bismi Şah, Allah Allah!
Cemalindir senin nur-i ilahi
Yüzündür alemin mihri le mam
Ayağın bastığı ey mazhar-ı Hak
Erenler başının tacı külahı
Niyaz olsun sana dünya ve ukba
Ki sensin din-ü dünya padişahı
Ber cemal-i Muhammed, Kemal-i İmam Hasan, Şah Hüseyin, Alira bülende salevat” (Salevat getirir).

Muhammed-Ali’ye candan salevat…”

Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammed MustafaAllahümme salli alâ Seyyidinâ Aliyye’l Murtaza

Allahümme salli alâ Seyyidinâ Hasan-ül MüctebaAllahümme salli alâ Seyyidinâ Hüseyn-i Kerbela

Allahümme salli alâ Seyyidinâ Zeynel-AbaAllahümme salli alâ Seyyidinâ Bâkir Bahâ
Allahümme salli alâ Seyyidinâ Câfer rehnümâAllahümme salli alâ Seyyidinâ Kâzim Mûsa
Allahümme salli alâ Seyyidinâ Ali Sultan RizaAllahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammed Takî
Allahümme salli alâ Seyyidinâ Ali NakîAllahümme salli alâ Seyyidinâ Hasan el-Askerî
Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammed Mehdi…”

Daha sonra ‘Yasin” ya da üç “İhlas” bir”fatiha” ve bir düvazimam okuyarak, bildiği duaları yapar ve arka arka giderek yatır bölümünden eşiğe niyaz edip dışan çıkar (saygı gereği olarak, yatır, sandukasının çevresinde emekleyerek tavın edilir). Esasında dua ve niyazIar, ziyaretçinin kendi diliyle, içinden geldiği gibi yapılır. Bunun bir kuralı yoktur. Kul, Tanrısı ile kendi arasına hiç kimsenin girmesine izin vermemelidir.

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir