Uyandım sağıma baktım üç lâtif şahıs gördüm … – Canan

Uyandım sağıma baktım üç lâtif şahıs gördüm …
-Adınız,makamınız nedir ?
Birisi ;
Benim adim akıldır…Makamım başta,beyin üstündedir …
İkincisi ;
Benim adim hayâdir …Makamım yüz üstüdür …
Üçüncüsü ;
Benim adim ilimdir …Makamım göz içindedir …
O ân dedim ki ;
-Gelin ! Yerli yerinize girin! yerli yerlerine ait oldukları yere girdiler …
Soluma baktım …Orada da üç şahıs gördüm ürktü yüreğim cân’ân ile..
Sordum ürkekliğimi kapatarak…
-Adınız nedir ? Makamınız hangi yerdendir?
Biri;
Adım öfkedir …Makamım başta beyin ortasındadır …
O ân dedim ki;
-Baş akil yeridir …Senin başta yerin yoktur !
Cevap verdi ;
Ben gelince akıl gider…
İkincisi
Benim adim tâmâhtir …Yerim yüz üstündedir …
Dedim “Hayır ! Yüz hâyâ yeridir …Senin yüzde yerin yok.!
Ben gelince hâyâ gider …
Üçüncüsü
Benim adim hâsettir…Yerim gözün içindedir …
O ân Dedim ki;
Göz ilim yeridir ! Senin burada yerin yok!
Dedi ki
Ben gelince ilim gider …

Bunu bilmek bu uykudan uyanmak bu uyanıklık hâlini ile artık mârifetten,hâkikatte geçip Bir bilmek lazım artık …İman Râhman’ın güman Şeytanındır…Güman gelse iman gider …İman Ol’madıktan sonra bedenin uyanık ,rûhun ölülerden hesap edilir …Rûhu uyutmayın ,öldürmeyin yeniden yeniden uyansın Âşk inanılmaz Bir’liğinin âlemleri ,dol’uluğu içinde yaşatsın…
Bu doluş ise bildiğiniz den çok daha öte…ve verin Âşk ile sevdâ ile ekin korkmayın …
Âşk Ol’sun…Huu Huzur’u Pir’im …

Destur olsun cân ablam…

İman yok pahasına satılmış, şeytanı gören çok
Şeytan bedene bürünmüş, o cismi gören yok
Kâbe – rahman BİR yerde tavaf eyleyen yok
Taşı almış eline, taşı taş ile taşlayan çok

Şeytan almış eline çalgıyı, kendi edasıyla çığırır,
Gafil uykuya dalmış rahmanın ismini unutur,
Unutan çok olunca, ‘hakk’ı buldum der sıvışır,
Unuttuğu şey şeytan’ın âlimliği olunca ‘beyin’ gider ‘akıl’ karışır

İş bu hâlde olunca zikriyle cân’ân’ın (Huu) kelamını,
Ne yazmış diye bakınma, üstüne çek yorgan misali öğüdünü,
Öğüt veren çoktur dersen, senin yerin buradan ıraktır,
GÖRdüğü’nü göremezsin, körlüğünle ayrılman haktır

İlmine âşıktır bu sefil talip, sultan olan bağışlar,
Makamın şahların şahıdır, GÖRmeyen bizi taşlar,
GÖRüp de sendeki bu ilmi irfanı bir kişi,
Akar gözünden damlalar, uykudan uyanır ‘O TAŞlar’!

Hu Dost cân’ân ablam 🌹🕊

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir